Termeni și condiții

Responsabilitate
Centrul de Formare Profesională Don Bosco Constanța (numit în continuare CFP Don Bosco), din cadrul Fundației Giovanni Bosco, actualizează acest site în scopul de a facilita accesul celor interesați la informaţii legate de oportunităţile de formare disponibile. Cu toate acestea, CFP Don Bosco nu îşi asumă nici un fel de răspundere cu privire la informaţiile prezentate pe acest site care pot fi neactualizate. Aceste informaţii:
– au doar un caracter generic nefiind destinate să abordeze circumstanţe specifice;
– nu sunt în mod necesar exhaustive sau exacte;
– uneori fac trimitere la site-uri externe asupra cărora CFP Don Bosco nu exercită nici un control şi pentru care nu îşi poate asuma nici o responsabilitate;
– nu pot constitui bază juridică în cazul unei reclamaţii.
Vă rugăm să luaţi la cunoştinţă că CFP Don Bosco nu garantează şi nu va garanta faptul că un document disponibil on-line reproduce exact un text adoptat în mod oficial.

Modificări termeni şi condiţii
CFP Don Bosco îşi rezervă dreptul de a modifica, adăuga sau elimina oricând informaţii de pe site, inclusiv conţinutul şi structura acestui website fără a anunţa în prealabil acest lucru.
Prețurile afișate pot fi modificate în orice moment fără notificare prealabilă.
Modificările sunt socotite a fi acceptate dacă utilizatorul va continua să folosească serviciul după afişarea lor pe site-ul http://cursuridonbosco.ro.

Drepturile de autor
© Centrul de Formare Profesională Don Bosco Constanța, 2018
Reproducerea informaţiilor de pe acest site este autorizată cu condiţia menţionării sursei.

Hyperlink-uri
Crearea de linkuri către pagina de internet a CFP Don Bosco este liberă.
Cu toate acestea, paginile acestui site nu pot fi încărcate direct în interiorul unor cadre pe pagina dumneavoastră de internet. Paginile de internet ale CFP Don Bosco trebuie să se încarce pe toată pagina utilizatorului.

Protecţia datelor cu caracter personal
CFP Don Bosco respectă viaţa privată a utilizatorilor ţinând seama de prevederile legislative naţionale, comunitare şi internaţionale în vigoare.
CFP Don Bosco respectă prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (Regulamentul general privind protecția datelor) publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 119 din 04 mai 2016, cu aplicare de la 25 mai 2018.

Dispoziţii finale
Acest site este controlat de către CFP Don Bosco din cadrul Fundației Giovanni Bosco. Prin accesarea acestui site, utilizatorul acceptă că orice dispută legată de el este guvernată de legislaţia naţională.