AutoCAD

Mai câștigat cu fiecare oră de curs

Despre curs

AutoCAD este o aplicație pentru desenare și modelare în spațiul bidimensional și tridimensional. Cu AutoCAD se pot dezvolta documentații tehnice pentru inginerie mecanică, electrică, instalații de orice gen, construcții și arhitectură.

Domenii de utilizare:

Niveluri de pregătire

Nivel de bază

Durata de pregătire: 30 ore
Preț: 1100 Lei

Nivel Intermediar

Durata de pregătire: 24 ore
Preț: 1000 Lei

Nivel avansat

Durata de pregătire: 16 ore
Preț: 1000 Lei

Nivel 3D

Durata de pregătire:30 ore
Preț: 1100 Lei

În preț sunt incluse taxa de pre-înscriere, prețul cursului, suportului de curs electronic și taxa de examinare. Nu se vor aplica alte taxe.

Completează formularul de înscriere

iar noi te contactăm în cel mai scurt timp

Nivelul de bază

Obiectiv: Învățarea funcțiilor și tehnicilor principale pentru crearea, editarea și tipărirea desenelor 2D.

M1.1 Prezentare generală AutoCAD
M1.1.1 Navigarea prin mediul de lucru
M1.1.2 Lucrul cu fişiere
M1.1.3 Afişarea obiectelor
M1.2 Crearea desenelor de bază
M1.2.1 Introducerea datelor
M1.2.2 Crearea obiectelor grafice de bază
M1.2.3 Utilizarea uneltelor de lucru: Snap
M1.2.4 Utilizarea uneltelor de lucru:Polar Tracking, PolarSnap
M1.2.5 Utilizarea uneltelor de lucru: ObjectSnapTracking
M1.2.6 Lucrul cu unităţi de măsură: Units
M1.2.7 Utilizarea tastelor funcţionale

M2.1 Selecţia obiectelor grafice în desen
M2.2 Schimbarea poziţiei unui obiect grafic
M2.3 Crearea unor noi obiecte pornind de la obiecte existente
M2.4 Schimbarea unghiului de poziţie al unui obiect
M2.5 Oglindirea obiectelor
M2.6 Structuri ordonate de obiecte
M2.7 Modificarea dimensiunilor unui obiect

M3.1 Utilizarea staturilor: layer
M3.2 Alocarea şi schimbarea proprietăţilor obiectelor
M3.3 Utilizarea paletei de proprietăţi: PropertiesPalette
M3.4 Tipuri de linie
M3.5 Comenzi de interogare

M4.1 Tăierea și extinderea până la frontiere definite: Trim; Extend
M4.2 Crearea geometriilor paralele: Offset
M4.3 Unirea obiectelor: Join
M4.4 Descompunerea obiectelor: Break
M4.5 Racordarea obiectelor grafice
M4.6 Teşirea obiectelor grafice
M4.7 Editarea unei părţi din forma obiectelor

M5.1 Notații pe desen
M5.1.1 Textul paragraf: MTEXT
M5.1.2 Textul liniar: Single Line Text
M5.1.3 Stiluri de text: TextStyles
M5.1.4 Editarea Textului
M5.2 Haşura
M5.2.1 Haşurarea obiectelor
M5.2.2 Editarea haşurilor
M5.3 Cotarea
M5.3.1 Crearea cotelor
M5.3.2 Lucrul cu stiluri de cotare
M5.3.3 Editarea cotelor

M6.1 Lucrul cu elemente repetitive
M6.1.1 Utilizarea blocurilor: Blocks
M6.1.2 Lucrul cu DesignCenter™
M6.1.3 Utilizarea paletei cu unelte: ToolPalettes
M6.2 Crearea obiectelor grafice suplimentare
M6.2.1 Lucrul cu Polylinii
M6.2.2 Crearea poliliniilor netede Splines
M6.2.3 Crearea elipselor: Ellipses
M6.2.4 Utilizarea tabelelor

M.7.1. Aşezarea în pagină şi imprimarea desenelor
M7.1.1 Conceptul de spaţiu hârtie şi machetă-layout
M7.1.2 Setările din spaţiul hârtie: Page Setups
M7.1.3 Utilizarea ferestrelor flotante
M7.1.4 Imprimarea desenelor
M7.2 Desenul prototip: TemplateDrawing
M7.3 Utilizarea prototipurilor: creare, extensii, accesare, salvare

Nivelul intermediar

Obiectiv: Învăţarea uneltelor de selecţie şi calcul rapid, de corectură şi revizie, lucrul cu blocuri şi atribute, tabele, extragerea informaţiei non-grafice din desen şi interfaţarea cu aplicaţii pentru baze de date, seturi de coli (proiecte sheet set), gestionarea rapidă a definiţiilor asociative între desene (Design Center), desenarea cu elemente parametrizate, crearea şi gestionarea blocurilor parametrizate dinamice, elemente de standardizare în desen.

M1.1 Multilinii
M1.2 Note de corectură: RevisionClouds
M1.3 Câmpuri libere pe desen: Wipeouts
M1.4 Frontiere din obiecte: Boundaries
M1.5 Mulţimi plane: Regions

M2.1 Utilizarea selecţiei rapide: Quick Select
M2.2 Purjarea obiectelor grafice: PurgingObjects
M2.3 Obiecte punctuale: Point Objects
M2.4 Împărțirea şi divizarea obiectelor: Divide, Measure
M2.5 Unelte de calcul geometric: Geometry Calculator

M3.1 Introducere în scala corespunzătoare a adnotărilor: Annotation Scaling
M3.2 Controlul scării de adnotare: Annotation Scale
M3.3 Utilizarea săgeţilor: Multileaders
M3.4 Cotarea
M3.5 Marcaje de centrare și simetrie: Centermarks, Centerlines
M3.6 Cotarea de poziţie: Ordinate Dimensions
M3.7 Cotarea geometriilor şi toleranţe pe desen
M3.8 Stiluri de cotare

M4.1 Stil izometric: Isodraft
M4.2 Elipsa izometrică: Isocircle
M4.3 Dimensionarea izometrică
M4.4 Textul izometric

M5.1 Lucrul cu elemente repetitive
M5.1.1 Utilizarea referințelor externe: External References
M5.1.2 Importul altor tipuri de fișiere
M5.2 Blocuri și atribute
M.5.2.1. Blocuri
M.5.2.2. Atribute
M.5.2.3. Editarea și extragerea atributelor din desen

M6.1 Utilizarea Blocurilor dinamice
M6.2 Parametri
M6.3 Acțiuni
M6.4 Setarea și Reglarea parametrilor
M6.5 Crearea Blocurilor dinamice

M7.1 Filtre pentru layere
M7.2 Configurația de proprietăți curente ale straturilor: LayerStates Manager
M7.3 Standarde pentru straturi: Layer Standards

M8.1 Crearea machetelor: Layouts
M8.2 Modificarea machetelor și utilizarea setărilor de pagină – Page Setups
M8.3 Crearea ferestrelor în spațiul hârtie
M8.4 Lucrul cu ferestrele din spațiul hârtie
M8.5 Controlul vizibilității obiectelor în ferestrele din spațiul hârtie
M8.6 Controlul scării de adnotare în ferestrele din spațiul hârtie

M9.1 Stiluri de tabele: Table Styles
M9.2 Crearea și modificarea tabelelor
M9.3 Crearea tabelelor din date externe
M9.4 Metode avansate de lucrul cu conținutul tabelelor
M9.5 Extragerea atributelor în tabele
M9.6 Exportul și importul tabelelor

M10.1 Introducere în 3D
M10.2 Crearea modelelor de bază din profile bidimensionale

Nivelul avansat

Obiectiv: Învăţarea uneltelor avansate de adaptare a spaţiului de lucru, de gestionare a desenului, publicare a proiectelor electronice, lucrul interactiv în echipă, interconectarea cu baze de date.

M1.1 Adaptarea interfețelor și spațiului de lucru
M1.1.1 Adaptarea Paletelor de comenzi, instrumente și bare de instrumente
M1.1.2 Adaptarea meniurilor
M1.1.3 Crearea macrourilor și prezentărilor
M1.1.4 Crearea tipurilor de linii și modelelor de haşura
M1.1.5 Spaţiile de lucru
M1.1.6 Rutine de încărcare şi aplicaţii
M1.2 Translație între versiuni
M1.2.1 Adaptarea interfeței utilizator
M1.2.2 Compatibilitatea cu versiunile anterioare
M1.3 Opțiuni
M1.3.1 Fişiere, Afişaj, Deschide/Salvează, Imprimă, Schiţare, Selecţie, Profile, Preferinţe

M2.1 Transmiterea electronică
M2.2 Publicarea pe web
M2.3 Fişiere DWF
M2.4 Marcatori, hiperlinkuri
M2.5 Exportul informaţiei pe WEB, lucrul cu pagini WEB
M2.6 Securitatea desenelor

M3.1 Crearea şi verificarea unui fişier de definiţie a standardelor
M3.2 Verificarea lotului de date
M3.3 Vizualizarea fişierelor cu loturi de standarde
M3.4 Translatori pentru definiţiile de straturi

M4.1 Principiile de bază ale accesării BD externe
M4.2 Pregătirea conectivităţii BD şi conectarea BD
M4.3 Legături între BD şi obiectele grafice
M4.4 Generarea etichetelor
M4.5 Interogarea BD cu Query Editor
M4.6 Lucrul cu fişiere de interogare

Nivelul 3D

Obiectiv: Învăţarea metodelor de navigare în spaţiul 3D, analiză a modelului, definire a schiţelor de profil, modelarea/editarea elementelor spaţiale – suprafeţe, reţele şi solide, vizualizarea realistic, adnotarea reprezentărilor plane, imprimarea în format electronic şi fizic.

M.1.1. Introducere în 3D
M.1.2. Crearea obiectelor spațiale cu 1, 2 dimensiuni – wireframe, surface, mesh
M.1.3. Crearea primitivelor solide
M.1.4. Crearea modelelor din profile plane
M.1.5. Crearea solidelor compuse
M.1.6. Lucrul în spațiul 3D

M.2.1. Introducere în free-form
M.2.2. Modelarea rețelelor de bază

M.3.1. Convertirea obiectelor plane în solide sau suprafețe
M.3.2. Crearea modelelor compuse

M.4.1. Detalierea modelelor solide
M.4.2. Conversia obiectelor
M.4.3. Editarea modelelor solide
M.4.4. Extragerea informației geometrice de pe modelele solide
M.4.5. Schimbarea poziției unui model solid
M.4.6. Copierea modelelor
M.4.7. Extragerea informației de pe obiectele 3D

M.5.1. Crearea profilelor plane și a secțiunilor
M.5.2. Crearea desenelor pornind de la modele 3D

M.6.1. Utilizarea stilurilor de vizualizare: Visual Styles
M.6.2. Utilizarea luminilor: Lights
M.6.3. Utilizarea materialelor: Materials
M.6.4. Utilizarea setărilor legate de lumina solară: Sun
M.6.5. Reprezentări realistice: Rendering
M.6.6. Navigarea în spațiul 3D
M.6.7. Utilizarea vizualizărilor dinamice: camera virtuală

Nu te distanța de educație!

Experienţă

Organizăm cursuri acreditate de peste 20 de ani

Cursanţi

Peste 3.000 de persoane au absolvit cursurile noastre

Succes

Cursuri de calitate orientate spre succesul profesional

Informaţii înscriere

Condiţii de acces:

Acte necesare la înscriere: carte de identitate (în copie)

Orar: Se va stabili de comun acord intre cursanti, formator si CFP Don Bosco

Completează formularul de înscriere

iar noi te contactăm în cel mai scurt timp

Certificat

Certificat obţinut de absolvenți: După promovarea testului final, cursanţii completează un formular on-line, pe site-ul oficial Autodesk, pentru primirea diplomei în format electronic. Această diplomă (Certificate of completion) are un număr de identificare unic în lume şi recunoaştere internaţională.

Modalităţi de evaluare: Probă practică prin care cursantul să demonstreze că este capabil să înţeleagă şi să utilizeze interfaţa, comenzile de desenare, editare, adnotare, gestionare şi prezentare a modelului sau proiectului. Evaluarea finală şi – dacă este necesar – o reevaluare pentru cei care nu promovează primul test de verificare, sunt incluse în taxa de curs. A treia examinare se face contra unei taxe suplimentare de 15 euro.

Autorizația deținută de CFP Don Bosco: EM0693 (autorizație)

Sit oficial Autodesk: http://romania.autodesk.com

Recunoașterea CFP Don Bosco pe situl oficial Autodesk: Centru autorizat

Completează formularul de înscriere