AutoCAD

Mai câștigat cu fiecare oră de curs

Despre curs

AutoCAD este o aplicație pentru desenare și modelare în spațiul bidimensional și tridimensional. Cu AutoCAD se pot dezvolta documentații tehnice pentru inginerie mecanică, electrică, instalații de orice gen, construcții și arhitectură.

Domenii de utilizare:

Niveluri de pregătire

AutoCAD 2D

Pregătire: 48h

2400 Ron 2000 Ron

Plata integrală (-10%): 1800 Ron

 

AutoCAD 3D

Pregătire: 30h

1700 Ron 1300 Ron

Plata integrală (-10%): 1170 Ron

 

În preț sunt incluse participarea la predare, suportului de curs electronic și taxa de examinare. Nu se vor aplica alte taxe.

Completează formularul de înscriere

iar noi te contactăm în cel mai scurt timp

Nivelul 2D

Obiectiv: Învățarea funcțiilor și tehnicilor principale pentru crearea, editarea și tipărirea desenelor 2D.

M1.1 Prezentare generală AutoCAD
M1.1.1 Navigarea prin mediul de lucru
M1.1.2 Lucrul cu fişiere
M1.1.3 Afişarea obiectelor
M1.2 Crearea desenelor de bază
M1.2.1 Introducerea datelor
M1.2.2 Crearea obiectelor grafice de bază
M1.2.3 Utilizarea uneltelor de lucru: Snap
M1.2.4 Utilizarea uneltelor de lucru:Polar Tracking, PolarSnap
M1.2.5 Utilizarea uneltelor de lucru: ObjectSnapTracking
M1.2.6 Lucrul cu unităţi de măsură: Units
M1.2.7 Utilizarea tastelor funcţionale

M1.3 Crearea obiectelor grafice suplimentare
M.1.3.1 Lucrul cu Polylinii
M.1.3.2. Crearea poliliniilor netede Splines
M.1.3.3. Crearea elipselor: Ellipses

M2.1 Selecţia obiectelor grafice în desen
M2.2 Schimbarea poziţiei unui obiect grafic
M2.3 Crearea unor noi obiecte pornind de la obiecte existente
M2.4 Schimbarea unghiului de poziţie al unui obiect
M2.5 Oglindirea obiectelor
M2.6 Structuri ordonate de obiecte
M2.7 Modificarea dimensiunilor unui obiect

M3.1 Utilizarea staturilor: layer
M3.2 Alocarea şi schimbarea proprietăţilor obiectelor
M3.3 Utilizarea paletei de proprietăţi: PropertiesPalette
M3.4 Tipuri de linie
M3.5 Comenzi de interogare
M.3.6. Gestionarea straturilor (layer-elor) și practici de lucru
M.3.7. Filtre pentru layere
M.3.8. Configurația de proprietăți curente ale straturilor: LayerStates Manager

M4.1 Tăierea și extinderea până la frontiere definite: Trim; Extend
M4.2 Crearea geometriilor paralele: Offset
M4.3 Unirea obiectelor: Join
M4.4 Descompunerea obiectelor: Break
M4.5 Racordarea obiectelor grafice
M4.6 Teşirea obiectelor grafice
M4.7 Editarea unei părţi din forma obiectelor

M.5.1. Crearea cotelor
M.5.2. Lucrul cu stiluri de cotare
M.5.3. Editarea cotelor
M.5.4. Semne de centrare și simetrie: Centermarks si Centerline
M.5.5. Cotarea de poziție: Ordinate Dimensions
M.5.6. Cotarea geometriilor și toleranțe pe desen

M.6.1. Notații pe desen
M.6.1.1. Textul paragraf: MTEXT
M.6.1.2. Textul liniar: Single Line Text
M.6.1.3. Stiluri de text: TextStyles
M.6.1.4. Editarea Textului
M.6.2. Hașura
M.6.2.1. Hașurarea obiectelor
M.6.2.2. Editarea hașurilor
M.6.3. Utilizarea săgeților: Multileaders

M.7.1. Stiluri de tabele: Table Styles
M.7.2. Crearea și modificarea tabelelor
M.7.3. Crearea tabelelor din date externe
M.7.4. Metode avansate de lucrul cu conținutul tabelelor
M.7.5. Extragerea atributelor în tabele
M.7.6. Exportul și importul tabelelor

M.8.1. Desenul prototip: Template Drawing
M.8.2. Utilizarea prototipurilor: creare, extensii, accesare, salvare

M.9.1. Lucrul cu elemente repetitive
M.9.1.2. Lucrul cu DesignCenter™
M.9.1.3. Utilizarea paletei cu unelte: ToolPalettes
M.9.1.4. Utilizarea referințelor externe: External References
M.9.1.5. Importul altor tipuri de fișiere
M.9.2. Blocuri și atribute
M.9.2.1. Utilizarea si crearea blocurilor: Blocks
M.9.2.2. Utilizarea si crearea atributelor: Attributes
M.9.2.3. Editarea și extragerea atributelor din desen

M.10.1. Utilizarea Blocurilor dinamice
M.10.2. Parametri
M.10.3. Acțiuni
M.10.4. Setarea și Reglarea parametrilor
M.10.5. Crearea Blocurilor dinamice

M.11.1. Crearea machetelor: Layouts
M.11.2. Modificarea machetelor și utilizarea setărilor de pagină – Page Setups
M.11.3. Crearea ferestrelor în spațiul hârtie
M.11.4. Lucrul cu ferestrele din spațiul hârtie
M.11.5. Controlul vizibilității obiectelor în ferestrele din spațiul hârtie
M.11.6. Introducere în scala corespunzătoarea adnotărilor: Annotation Scaling
M.11.7. Controlul scării de adnotare în ferestrele din spațiul hârtie: Annotation Scale

M.12.1. Multilinii
M.12.2. Note de corectură: RevisionClouds
M.12.3. Câmpuri libere pe desen: Wipeouts
M.12.4. Frontiere din obiecte: Boundaries
M.12.5. Mulțimi plane: Regions

M.13.1. Utilizarea selecției rapide: Quick Select
M.13.2. Purjarea obiectelor grafice: Purging Objects
M.13.3. Obiecte punctuale: Point Objects
M.13.4. Împărțirea și divizarea obiectelor: Divide, Measure
M.13.5. Unelte de calcul geometric: Geometry Calculator

M.14.1. Definirea constrangerilor geometrice si dimensionale
M.14.2. Utilizarea constrangerilor geometrice si dimensionale

M.15.1. Stil izometric: Isodraft
M.15.2. Elipsa izometrica: Isocircle
M.15.3. Dimensionarea izometrică
M.15.4. Textul izometric

M.16.1. Introducere în 3D
M.16.2. Crearea modelelor de bază din profile bidimensionale.

Nivelul 3D

Obiectiv: Învăţarea metodelor de navigare în spaţiul 3D, analiză a modelului, definire a schiţelor de profil, modelarea/editarea elementelor spaţiale – suprafeţe, reţele şi solide, vizualizarea realistic, adnotarea reprezentărilor plane, imprimarea în format electronic şi fizic.

M.1.1. Introducere în 3D
M.1.2. Crearea obiectelor spațiale cu 1, 2 dimensiuni – wireframe, surface, mesh
M.1.3. Crearea primitivelor solide
M.1.4. Crearea modelelor din profile plane
M.1.5. Crearea solidelor compuse
M.1.6. Lucrul în spațiul 3D

M.2.1. Introducere în free-form
M.2.2. Modelarea rețelelor de bază

M.3.1. Convertirea obiectelor plane în solide sau suprafețe
M.3.2. Crearea modelelor compuse

M.4.1. Detalierea modelelor solide
M.4.2. Conversia obiectelor
M.4.3. Editarea modelelor solide
M.4.4. Extragerea informației geometrice de pe modelele solide
M.4.5. Schimbarea poziției unui model solid
M.4.6. Copierea modelelor
M.4.7. Extragerea informației de pe obiectele 3D

M.5.1. Crearea profilelor plane și a secțiunilor
M.5.2. Crearea desenelor pornind de la modele 3D

M.6.1. Utilizarea stilurilor de vizualizare: Visual Styles
M.6.2. Utilizarea luminilor: Lights
M.6.3. Utilizarea materialelor: Materials
M.6.4. Utilizarea setărilor legate de lumina solară: Sun
M.6.5. Reprezentări realistice: Rendering
M.6.6. Navigarea în spațiul 3D
M.6.7. Utilizarea vizualizărilor dinamice: camera virtuală

Nu te distanța de educație!

Experienţă

Organizăm cursuri acreditate de peste 20 de ani

Cursanţi

Peste 3.000 de persoane au absolvit cursurile noastre

Succes

Cursuri de calitate orientate spre succesul profesional

Informaţii înscriere

Condiţii de acces:

Acte necesare la înscriere: carte de identitate (în copie)

Orar: Se va stabili de comun acord intre cursanti, formator si CFP Don Bosco

Completează formularul de înscriere

iar noi te contactăm în cel mai scurt timp

CE SPUN CURSANȚII DESPRE NOI

Nu te distanța de educație!

Experienţă

Organizăm cursuri acreditate de peste 20 de ani

Cursanţi

Peste 3.000 de persoane au absolvit cursurile noastre

Succes

Cursuri de calitate orientate spre succesul profesional

Certificat

Certificat obţinut de absolvenți: După promovarea testului final, cursanţii completează un formular on-line, pe site-ul oficial Autodesk, pentru primirea diplomei în format electronic. Această diplomă (Certificate of completion) are un număr de identificare unic în lume şi recunoaştere internaţională.

Modalităţi de evaluare: Probă practică prin care cursantul să demonstreze că este capabil să înţeleagă şi să utilizeze interfaţa, comenzile de desenare, editare, adnotare, gestionare şi prezentare a modelului sau proiectului. Evaluarea finală şi – dacă este necesar – o reevaluare pentru cei care nu promovează primul test de verificare, sunt incluse în taxa de curs. A treia examinare se face contra unei taxe suplimentare de 15 euro.

Autorizația deținută de CFP Don Bosco: EM0693 (autorizație)

Sit oficial Autodesk: http://romania.autodesk.com

Recunoașterea CFP Don Bosco pe situl oficial Autodesk: Centru autorizat

Completează formularul de înscriere