Cursul se adresează persoanelor care doresc să își dezvolte abilități și să dobândească competențele necesare unui bun formator și instrumentele de lucru specifice educației adulților.

Despre curs

Tipul programului: Perfecţionare

Certificat obţinut de absolvenți: Certificat de absolvire emis de ANC (Ministerul Muncii și Justiției Sociale și Ministerul Educației Naționale) însoțit de un Supliment descriptiv al certificatului. [certificat de absolvire] [supliment certificat]

Durata de pregătire: 180 h, din care: pregătire teoretică 60h și pregătire practică 120h; se extinde pe o perioadă de 2-3 luni.

Preț curs: 950 lei. În preț sunt incluse taxa de pre-înscriere, prețul cursului, suportului de curs electronic și taxa de examinare. Nu se vor aplica alte taxe.

10 Beneficii ale participării la curs:

1 Capacitatea de a pregăti, efectua și promova activitatea de formare;
2 Dobândirea unor competențe-cheie (public speaking);
3 Dezvoltarea abilităților de comunicare și relaționare;
4 Sesiune de training interactivă;
5 Identificarea propriului stil de abordare a training-ului;
6 Dezvoltare personală și profesională;
7 Stimularea gândirii pozitive, inteligenței emoționale și a stării de bine;
8 Împlinire de sine; 9 Posibilitatea de a preda în proiecte cu finanțare europeană;
10 (Re)orientare profesională;

Și îți mai oferim unul:
Se face la Don Bosco.

RECÂȘTIGĂ-ȚI TIMPUL PIERDUT

Învață ceva nou sau aprofundează cu Don Bosco!

logoOranj

Module

Aplicarea prevederilor legale referitoare la formarea profesională a adulților
Realizarea analizei de nevoi privind formarea profesională a adulților
Respectarea eticii și a standardelor profesionale în formarea profesională a adulților
Evaluarea competențelor inițiale ale participanților la programul de formarea profesională a adulților
Aplicarea procedurilor de asigurare a calității activității de formarea profesională a adulților
Comunicarea și relaționarea în procesul de formare
Dezvoltarea lucrului în echipa implicată în procesul de formare
Gestionarea conflictelor
Organizarea activităților de formare
Proiectarea procesului de instruire
Elaborarea instrumentelor de evaluare
Realizarea activităților de formare teoretică
Realizarea activităților de formare practică
Gestionarea și administrarea resurselor specifice procesului de formare
Organizarea procesului de evaluare a participanților la programul de formare profesională a adulților
Efectuarea evaluării și furnizarea feedback-ului privind revizuirea procesului de formare profesională a adulților
Analiza și comunicarea rezultatelor instruirii
Dezvoltarea personală continuă a formatorului

Informaţii înscriere

Condiţii de acces: Se pot înscrie absolvenți ai învățământului superior cu diplomă de licență.

Acte necesare la înscriere:
– carte de identitate (în copie);
– certificat de naștere (în copie);
– certificat de căsătorie (în copie, în cazul schimbării numelui);
– ultimul act de studii (în copie; după caz: diplomă de licență, master etc.);
– adeverință medicală cu mențiunea apt pentru a urma cursul (în original).

Orar: De obicei după orele 17:00 (se va stabili de comun acord între cursanți, formator și CFP Don Bosco), 2-3 ședințe pe săptămână a câte 2-3 h/ședință.