Consilier vocaţional

Consilierul vocaţional este specialistul care oferă servicii sociale de evaluare vocaţională, orientare profesională şi susţinere motivaţională în vederea dezvoltării autonomiei personale. Consilierea vocaţională reprezintă un proces de lungă durată, continuu, pe parcursul căruia evaluarea vocaţională, orientarea profesională, identificarea unui loc de muncă, angajarea, susţinerea post angajare constituie etape cadru în dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă, de autonomie şi dezvoltare socio-profesională, în sensul „împlinirii vocaţiei personale”.

Despre curs

Tipul programului: Perfecţionare

Certificat obţinut de absolvenți: Certificat de absolvire emis de ANC (Ministerul Muncii și Justiției Sociale și Ministerul Educației Naționale) însoțit de un Supliment descriptiv al certificatului. [certificat de absolvire] [supliment certificat]

Formator: Lect.Dr. PETROVICI Amalia

Durata de pregătire: 40 h, din care: pregătire teoretică 12h și pregătire practică 28h; se extinde pe o perioadă de 1 lună

Preț curs: 900 lei

Module

Modulul 1 – Evaluarea vocaţională
Modulul 2 – Orientarea profesională
Modulul 3 – Construirea relaţiei beneficiar-angajator
Modulul 4 – Consilierea post angajare

Informaţii înscriere

Condiţii de acces: Se pot înscrie absolvenți absolvenți ai învățământului superior, cu diplomă de licență în științe socio-umane, asistență socială, științele educației, psihologie, psihopedagogie sau drept și/sau persoanelor cu studii la nivel de masterat în științele socio-umane.

Acte necesare la înscriere:
– carte de identitate (în copie);
– certificat de naștere (în copie);
– certificat de căsătorie (în copie, în cazul doamnelor care și-au schimbat numele după căsătorie, iar numele de pe diploma de studii nu coincide cu cel actual);
– ultimul act de studii (în copie; după caz: diplomă de Licență (în științe socio-umane, asistență socială, științele educației, psihologie, psihopedagogie sau drept), diplomă de Master etc.);
– adeverință medicală cu mențiunea apt pentru a urma cursul (în original).

Orar: De obicei după orele 17:00 (se va stabili de comun acord între cursanți, formator și CFP Don Bosco), 2-3 ședințe pe săptămână a câte 2-3 h/ședință.