Consilier pentru dezvoltare personală

Consilierul pentru dezvoltare personală facilitează accesul persoanelor la resursele interioare proprii, dezvoltă talentele și potențialul uman, îmbunătățește calitatea vieții personale și profesionale a celor interesați să progreseze în plan individual sau colectiv și contribuie la realizarea obiectivelor și aspirațiilor acestora.

Despre curs

Tipul programului: Perfecţionare

Certificat obţinut de absolvenți: Certificat de absolvire emis de ANC (Ministerul Muncii și Justiției Sociale și Ministerul Educației Naționale) însoțit de un Supliment descriptiv al certificatului. [certificat de absolvire] [supliment certificat]

Formator: Lect.Dr. PETROVICI Amalia

Durata de pregătire: 70 h, din care: pregătire teoretică 45h și pregătire practică 25h; se extinde pe o perioadă de 1-2 luni

Preț curs: 900 lei

Module

Modulul 1 – Piramida dezvoltării personale
Modulul 2 – Comunicare și relaționare
Modulul 3 – Cunoaște-te pe tine însuți!
Modulul 4 – Brandul personal și încrederea în sine
Modulul 5 – Harta emoțiilor
Modulul 6 – Schimbare și echilibru personal
Modulul 7 – Jurnal de dezvoltare personală

Beneficii

– dezvoltare personală pe plan fizic, mental și emoțional
– (auto)cunoaștere experiențială și reviewing
– validare personală
– energie pozitivă
– stare de bine
– schimbare și transformare
– împlinire de sine

Acest curs se concentrează pe schimbarea “interiorului” tău și atingerea stării de congruență cu tine.

Informaţii înscriere

Condiţii de acces: Se pot înscrie absolvenți ai învățământului superior, cu diplomă de licenţă.

Acte necesare la înscriere:
– carte de identitate (în copie);
– certificat de naștere (în copie);
– certificat de căsătorie (în copie, în cazul doamnelor care și-au schimbat numele după căsătorie, iar numele de pe diploma de studii nu coincide cu cel actual);
– ultimul act de studii (în copie; după caz: diplomă de Licenţă, diplomă de Master etc.);
– adeverință medicală cu mențiunea apt pentru a urma cursul (în original).

Orar: De obicei după orele 17:00 (se va stabili de comun acord între cursanți, formator și CFP Don Bosco), 2-3 ședințe pe săptămână a câte 2-3 h/ședință.