Educator specializat

Educatorul specializat este persoana calificată a cărei intervenţie este regăsită în sectorul serviciilor primare şi de protecţie a copilului. Servicile primare în care își poate desfășura activitatea pot fi centrele de zi pentru copii, centrele de zi pentru copiii cu handicap, centrele de recuperare/ reabilitare, etc. Educatorul specializat este membru al unei echipe pluridisciplinare, care asigură servicii de susținere specializată pentru copilul aflat in situație de dificultate în cadrul familiei sale sau aflat în situație de separare de familia sa și pentru care s-a luat o măsură de protecție specială.

Despre curs

Tipul programului: Perfecţionare

Certificat obţinut de absolvenți: Certificat de absolvire emis de ANC (Ministerul Muncii și Justiției Sociale și Ministerul Educației Naționale) însoțit de un Supliment descriptiv al certificatului. [certificat de absolvire] [supliment certificat]

Formator: Lect.Dr. PETROVICI Amalia

Durata de pregătire: 45 h, din care: pregătire teoretică 18h și pregătire practică 27h; se extinde pe o perioadă de 1-2 luni.

Preț curs: 750 lei. În preț sunt incluse taxa de pre-înscriere, prețul cursului, suportului de curs electronic și taxa de examinare. Nu se vor aplica alte taxe.

Module

Modulul 1 – Comunicarea cu beneficiarii
Modulul 2 – Susținerea dezvoltării limbajului copilului
Modulul 3 – Crearea contextului cotidian de stabilitate emoțională a copilului
Modulul 4 – Acordarea îngrijirilor necesare copilului
Modulul 5 – Realizarea educației specializate a copilului
Modulul 6 – Susținerea integrării copilului în viața socială
Modulul 7 – Asigurarea menținerii relațiilor cu familia copilului
Modulul 8 – Planificarea activității
Modulul 9 – Menținerea integrității și siguranței beneficiarilor

Informaţii înscriere

Condiţii de acces: Se pot înscrie absolvenți ai învățământului liceal, cu diplomă de bacalaureat.

Acte necesare la înscriere:
– carte de identitate (în copie);
– certificat de naștere (în copie);
– certificat de căsătorie (după caz, în copie);
– ultimul act de studii (în copie; după caz: diplomă de Bacalaureat, diplomă de Licență etc.);
– adeverință medicală cu mențiunea apt pentru a urma cursul (în original).

Orar: De obicei după orele 17:00 (se va stabili de comun acord între cursanți, formator și CFP Don Bosco), 2-3 ședințe pe săptămână a câte 2-3 h/ședință.