Animator socio-educativ

Persoanele care finalizează acest curs prin certificare, pot accesa locurile de muncă unde se desfășoară activități educative, în centrele sociale sau la firme de profil.

Despre curs

Tipul programului: Specializare

Certificat obţinut de absolvenți: Certificat de absolvire emis de ANC (Ministerul Muncii și Justiției Sociale și Ministerul Educației Naționale) însoțit de un Supliment descriptiv al certificatului. [certificat de absolvire] [supliment certificat]

Durata de pregătire: 90 h, din care: pregătire teoretică 30h și pregătire practică 60h; se extinde pe o perioadă de 1-2 luni.

Preț curs: 600 lei. Nu se vor aplica alte taxe.

Module

M1.1 Comunicarea interactivă
M1.2 Efectuarea muncii în echipă
M1.3 Dezvoltarea profesională proprie
M2.1 Elaborarea proiectelor de animație
M2.2 Asigurarea securității participanților la activitate
M2.3 Promovarea activității și imaginii organizației
M3.1 Coordonarea echipei pluridisciplinare de animație
M3.2 Implementarea activităților de animație
M3.3 Implementarea proiectelor complexe de animație
M3.4 Dezvoltarea comportamentului pro-social

Informaţii înscriere

Condiţii de acces: Se pot înscrie absolvenți ai învățământului liceal, cu sau fără diplomă de bacalaureat.

Acte necesare la înscriere:
– carte de identitate (în copie);
– certificat de naștere (în copie);
– certificat de căsătorie (după caz, în copie);
– ultimul act de studii (în copie; după caz: certificat de absolvire liceu, diplomă de Bacalaureat, diplomă de Licență etc.);
– adeverință medicală cu mențiunea apt pentru a urma cursul (în original).

Orar: De obicei după orele 17:00 (se va stabili de comun acord între cursanți, formator și CFP Don Bosco), 2-3 ședințe pe săptămână a câte 2-3 h/ședință.