Tehnician operator procesare text-imagine

0726 626345
Operatorul Procesare Text și Imagine se ocupă în principal cu procesarea textelor, prelucrarea desenelor și imaginilor, asamblarea statică și dinamică a textelor, desenelor și imaginilor, realizarea de prezentări, precum și cu transpunerea lucrărilor pe suport.

Despre curs

Tipul programului: Calificare

Codul N.C. (Nomenclatorul Calificărilor) al ocupației: 3122.3.4

Nivelul de calificare: Nivelul 4

Certificat obţinut de absolvenți: Certificat de calificare emis de ANC (Ministerul Muncii și Justiției Sociale și Ministerul Educației Naționale) însoțit de un Supliment descriptiv al certificatului. Aceste certificate, traduse legalizat și apostilate (apostila de la Haga), sunt recunoscute oficial și în țările din Uniunea Europeană. [certificat de calificare] [supliment certificat]

Autorizația deținută de CFP Don Bosco: Seria CT Nr. 001354 din 20.07.2015 (autorizație)

Recunoașterea CFP Don Bosco pe situl oficial ANC: http://www.cnfpa.ro/afisare/view2.php?l=13&c=3122.3.4

Durata de pregătire: 1080 h, din care: pregătire teoretică 320h și pregătire practică 720h; se extinde pe o perioadă de 7-8 luni. Există și posibilitatea reducerii numărului de ore până la max. 50% în cazul când se constată că nivelul de cunoștințe inițial este suficient pentru această raționalizare.

Preț curs: 1.200 lei. În preț sunt incluse taxa de pre-înscriere, prețul cursului, suportului de curs electronic și taxa de examinare. Nu se vor aplica alte taxe.


Module

M1.1 Planificarea și organizarea producției

M1.2 Asigurarea calității

M1.3 Elemente de proiectare

M1.4 Sănătatea și securitatea muncii

M2.1 Operarea corectă la nivel elementar

M2.2 Descrierea interfeței sistemului de operare

M2.3 Descrierea organizării informațiilor pe suport extern

M2.4 Dobândirea deprinderilor de lucru cu discuri logice, directoare, fișiere

M2.5 Comenzile din Control Panel

M2.6 Utilizarea unor accesorii ale sistemului de operare

M2.7 Aplicarea modalității de tipărire a unui fișier

M3.1 Elemente de bază

M3.2 Editarea documentelor

M3.3 Formatarea documentului

M3.4 Moduri de vizualizare a documentelor

M3.5 Formatarea caracterelor

M3.6 Formatarea paragrafelor

M3.7 Tabulatori

M3.8 Chenare și umbre

M3.9 Liste

M3.10 Tabele

M3.11 Stiluri

M3.12 Lucrul cu documente mari

M3.13 Instrumente de desenare

M3.14 Utilizarea ecuațiilor

M3.15 Inserarea Obiectelor

M3.16 Macro-uri

M3.17 Formulare

M3.18 Compunerea corespondenței

M4.1 Noțiuni de bază

M4.2 Construirea foilor de calcul

M4.3 Editarea datelor

M4.4 Formatarea foilor de calcul

M4.5 Calcule

M4.6 Exemple de calcule cu funcții predefinite

M4.7 Construirea diagramelor

M4.8 Modificarea diagramelor

M4.9 Tehnici de îmbunătățire a aspectului tabelelor și diagramelor

M4.10 Aproximarea curbelor

M4.11 Baze de date

M4.12 Tipărirea foilor de calcul și a diagramelor

M4.13 Analiza de date

M5.1 Elemente de bază

M5.2 Crearea prezentărilor

M5.3 Construirea prezentărilor utilizând modul de afișare Outline

M5.4 Lucrul cu text

M5.5 Ilustrarea diapozitivelor

M5.6 Modificarea aspectului diapozitivelor

M5.7 Adăugarea diagramelor

M5.8 Adăugarea tabelelor

M5.9 Adăugarea elementelor multimedia

M5.10 Ajustarea finală a unei prezentări

M5.11 Colaborarea cu alte persoane

M5.12 Rularea unei prezentări

M6.1 Elemente de noutate

M6.2 Interfața

M6.3 Deschiderea și salvarea fișierelor

M6.4 Controlul documentelor și al paginilor

M6.5 Asistenți pentru măsurători și desene

M6.6 Comenzi esențiale pentru obiecte

M6.7 Crearea formelor de bază

M6.8 Desenarea cu ajutorul uneltelor pentru linii

M6.9 Tăierea, conturarea și reconturarea obiectelor

M6.10 Aranjarea și organizarea obiectelor

M6.11 Lucrul cu texte

M6.12 Legarea textului la obiecte

M6.13 Resurse pentru scriere

M6.14 Controlarea proprietăților conturului obiectelor

M6.15 Aplicarea umplerilor de culoare

M6.16 Culorile

M6.17 Efecte de învelire, împachetare și deformare

M6.18 Aplicarea efectelor de lentilă și transparență

M6.19 Crearea impresiei de adâncime cu ajutorul umbrelor

M6.20 Desenarea și Power Clips

M6.21 Crearea adâncimii folosind efecte de perspectivă

M6.22 Extrudarea obiectelor vectoriale

M6.23 Aplicarea de comenzi pentru bitmap

M6.24 Operațiuni de tipărire


Obictive

Obiectivele exprimate în competențe profesionale:

- se asigură de securitatea datelor și documentelor primite spre a fi prelucrate și realizează copii ale acestor materiale;

- selectează metodele și instrumentele necesare pentru procesarea materialelor text și/sau imagine;

- alege setările potrivite din programele utilizate în vederea unei procesări eficiente;

- prelucrează imaginea din punct de vedere cromatic, conform modalității de apariție din macheta grafică;

- formatează imaginea la mărimea și rezoluția necesară pentru realizarea machetei grafice;

- inserează în corpul de text imagini preluate de pe un alt suport și se asigură că acestea se integrează din punct de vedere estetic și al consumului de resurse;

- salvează imaginea prelucrată în funcție de calitățile pe care trebuie să le dețină, în formatul cel mai convenabil;

- realizează asamblarea statică și / sau dinamică a textelor și imaginilor;

- realizează transpunerea lucrării pe suportul de stocare a datelor.


Inscriere

Condiţii de acces: Se pot înscrie absolvenți ai învățământului liceal, cu sau fără diplomă de bacalaureat.

Acte necesare la înscriere:

- Carte de identitate;

- ultimul act de studii (după caz: certificat de absolvire liceu, diplomă de Bacalaureat, diplomă de Licență etc.);

- adeverință medicală cu mențiunea apt pentru a urma cursul.

Orar: De obicei după orele 17:00 (se va stabili de comun acord între cursanți, formator și CFP Don Bosco), 2-3 ședințe pe săptămână a câte 2-3 h/ședință.

Prezența: Frecventarea cursului de formare profesională este obligatorie. Înregistrarea a mai mult de 10% absențe nemotivate sau 25% absențe motivate duce la pierderea dreptului de a susține examenul de absolvire. Aceste absențe nu sunt cumulabile. Absențele sunt motivabile numai pe baza unor documente justificative.

Materiale de curs: Se asigură suport de curs în format electronic și alte materiale pregătite de formatori.

Modalităţi de evaluare: Cursanții vor fi testați periodic pentru a li se verifica nivelul de competențe dobândite. Evaluarea finală se va face prin acordarea de note de către o comisie de examinare, pe baza unui test scris de cunoștințe teoretice generale și a unei probe practice.

Sit oficial ANC: http://www.anc.edu.ro/


Contact

Strada Veniamin Costache nr. 66, Constanța, Cod poștal 900036
Telefon fix:   0241 588472
Telefon mobil:   0726 626345
Email:   cursuriconstanta@donbosco.ro
Facebook:   CFP Don Bosco