Operator introducere, validare și prelucrare date

0726 626345
Operatorul introducere, validare și prelucrare date introduce și validează date pe suport electronic, prelucrează date (efectuează operații de calcul având la bază datele introduse, interoghează, sortează, filtrează date), gestionează suporturile magnetice, transpune pe suporți de stocare datele introduse, răspunde de conformitatea datelor introduse cu documentele primare, salvează periodic și în situații critice datele introduse, păstrează copiile de siguranță ale datelor salvate, restaurează la nevoie datele salvate și îi ajută pe utilizatori să-și recupereze informațiile.

Despre curs

Tipul programului: Calificare

Codul N.C. (Nomenclatorul Calificărilor) al ocupației: 4113.2.1

Cod C.O.R. (Clasificarea Ocupațiilor din România): 413201

Nivelul de calificare: Nivelul 3

Certificat obţinut de absolvenți: Certificat de calificare emis de ANC (Ministerul Muncii și Justiției Sociale și Ministerul Educației Naționale) însoțit de un Supliment descriptiv al certificatului. Aceste certificate, traduse legalizat și apostilate (apostila de la Haga), sunt recunoscute oficial și în țările din Uniunea Europeană. [certificat de calificare] [supliment certificat]

Autorizația deținută de CFP Don Bosco: Seria CT Nr. 001345 din 25.06.2015 (autorizație)

Recunoașterea CFP Don Bosco pe situl oficial ANC: http://www.cnfpa.ro/afisare/view2.php?l=13&c=4113.2.1

Durata de pregătire: 720 h, din care: pregătire teoretică 240h și pregătire practică 480h; se extinde pe o perioadă de 5-6 luni. Există și posibilitatea reducerii numărului de ore până la max. 50% în cazul când se constată că nivelul de cunoștințe inițial este suficient pentru această raționalizare.

Preț curs: 1.000 lei. În preț sunt incluse taxa de pre-înscriere, prețul cursului, suportului de curs electronic și taxa de examinare. Nu se vor aplica alte taxe.


Module

M1.1 Aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea și securitatea în muncă și în domeniul situațiilor de urgență

M1.2 Aplicarea normelor de protecție a mediului

M1.3 Aplicarea procedurilor de calitate

M2.1 Operarea corectă la nivel elementar

M2.2 Descrierea interfeței sistemului de operare

M2.3 Descrierea organizării informațiilor pe suport extern

M2.4 Dobândirea deprinderilor de lucru cu discuri logice, directoare, fișiere

M2.5 Comenzile din Control Panel

M2.6 Utilizarea unor accesorii ale sistemului de operare

M2.7 Aplicarea modalității de tipărire a unui fișier

M3.1 Elemente de bază ale programului de editare texte

M3.2 Editarea documentelor

M3.3 Formatarea documentului

M3.4 Moduri de vizualizare a documentelor

M3.5 Formatarea caracterelor

M3.6 Formatarea paragrafelor

M3.7 Tabulatori

M3.8 Chenare și umbre

M3.9 Liste

M3.10 Tabele

M3.11 Stiluri

M3.12 Lucrul cu documente mari

M3.13 Instrumente de desenare

M3.14 Utilizarea ecuațiilor

M3.15 Inserarea Obiectelor

M3.16 Macro-uri

M3.17 Formulare

M3.18 Compunerea corespondenței

M4.1 Noțiuni de bază

M4.2 Construirea foilor de calcul

M4.3 Editarea datelor

M4.4 Formatarea foilor de calcul

M4.5 Calcule

M4.6 Exemple de calcule cu funcții predefinite

M4.7 Construirea diagramelor

M4.8 Modificarea diagramelor

M4.9 Tehnici de îmbunătățire a aspectului tabelelor și diagramelor

M4.10 Aproximarea curbelor

M4.11 Baze de date

M4.12 Tipărirea foilor de calcul și a diagramelor

M4.13 Analiza de date

M5.1 Elemente de bază

M5.2 Crearea prezentărilor

M5.3 Construirea prezentărilor utilizând modul de afișare Outline

M5.4 Lucrul cu text

M5.5 Ilustrarea diapozitivelor

M5.6 Modificarea aspectului diapozitivelor

M5.7 Adăugarea diagramelor

M5.8 Adăugarea tabelelor

M5.9 Adăugarea elementelor multimedia

M5.10 Ajustarea finală a unei prezentări

M5.11 Colaborarea cu alte persoane

M5.12 Rularea unei prezentări

M6.1 Elemente de bază

M6.2 Fundamentele bazelor de date relaționale

M6.3 Tabele și relații

M6.4 Interogări

M6.5 Access SQL

M6.6 Crearea și lucrul cu formularele

M6.7 Crearea și lucrul cu rapoartele

M6.8 Modelul orientat pe evenimente

M6.9 Macro comenzi

M6.10 Lucrul cu obiectele

M6.11 Bare de comandă

M6.12 Programarea formularelor

M6.13 Programarea rapoartelor

M6.14 Aplicații cu mai mulți utilizatori

M6.15 Probleme de securitate

M6.16 OLE (Object Linking and Embedding) și aplicații Client-Server

M6.17 Exportul și importul datelor

M7.1 Definirea noțiunilor legate de ”arhitectura” Internetului

M7.2 Enumerarea serviciilor oferite în Internet și descrierea acestora

M7.3 Enumerarea componentelor necesare accesului la Internet

M7.4 Clasificarea și folosirea modului de adresare în Internet

M7.5 Utilizarea posibilităților de căutare a informațiilor

M7.6 Aplicarea modalităților de folosire a serviciului de e-mail

M7.7 Descrierea și aplicarea măsurilor de securitate în utilizarea Internetului


Obictive

Obiectivele exprimate în competențe profesionale:

- verifică conformitatea datelor introduse în calculator, cu datele din documentele primare;

- salvează periodic datele introduse și păstrează copiile de siguranță ale datelor salvate;

- restaurează la nevoie datele salvate și îi ajută pe utilizatori să-și recupereze informațiile;

- preia datele de pe documentele primare și le introduce în calculator;

- corectează erorile întâlnite sau le raportează supervizorului direct;

- gestionează suporturile magnetice și asigură securitatea acestora;

- efectuează prelucrarea primară a datelor introduse;

- asigură transferul datelor de pe un suport magnetic pe altul și asigură securitatea acestora.


Inscriere

Condiţii de acces: Se pot înscrie absolvenți ai învățământului liceal, cu sau fără diplomă de bacalaureat.

Acte necesare la înscriere:

- Carte de identitate;

- ultimul act de studii (după caz: certificat de absolvire liceu, diplomă de Bacalaureat, diplomă de Licență etc.);

- adeverință medicală cu mențiunea apt pentru a urma cursul.

Orar: De obicei după orele 17:00 (se va stabili de comun acord între cursanți, formator și CFP Don Bosco), 2-3 ședințe pe săptămână a câte 2-3 h/ședință.

Prezența: Frecventarea cursului de formare profesională este obligatorie. Înregistrarea a mai mult de 10% absențe nemotivate sau 25% absențe motivate duce la pierderea dreptului de a susține examenul de absolvire. Aceste absențe nu sunt cumulabile. Absențele sunt motivabile numai pe baza unor documente justificative.

Materiale de curs: Se asigură suport de curs în format electronic și alte materiale pregătite de formatori.

Modalităţi de evaluare: Cursanții vor fi testați periodic pentru a li se verifica nivelul de competențe dobândite. Evaluarea finală se va face prin acordarea de note de către o comisie de examinare, pe baza unui test scris de cunoștințe teoretice generale și a unei probe practice.

Sit oficial ANC: http://www.anc.edu.ro/


Contact

Strada Veniamin Costache nr. 66, Constanța, Cod poștal 900036
Telefon fix:   0241 588472
Telefon mobil:   0726 626345
Email:   cursuriconstanta@donbosco.ro
Facebook:   CFP Don Bosco