Lucrător de tineret

0726 626345
Lucrătorul de tineret mobilizează tinerii în scopul dezvoltării abilităţilor de viaţă şi a comportamentelor proactive, stimulând viaţa asociativă şi cooperarea, facilitând participarea acestora la viaţa comunităţii. Lucrătorul de tineret încurajează tinerii să se implice în activităţi care să îi ajute să se integreze în societate, facilitează procesul de învăţare informală şi nonformală în rândul tinerilor, dezvoltă oportunităţi de învăţare, contribuie la dezvoltarea politicilor în domeniul tineretului.

Despre curs

Tipul programului: Specializare

Cod C.O.R. (Clasificarea Ocupațiilor din România): 341205

Certificat obţinut de absolvenți: Certificat de absolvire emis de ANC (Ministerul Muncii și Justiției Sociale și Ministerul Educației Naționale) însoțit de un Supliment descriptiv al certificatului. Aceste certificate, traduse legalizat și apostilate (apostila de la Haga), sunt recunoscute oficial și în țările din Uniunea Europeană. [certificat de absolvire] [supliment certificat]

Durata de pregătire: 54 h, din care: pregătire teoretică 27h și pregătire practică 27h; se extinde pe o perioadă de 1-2 luni.

Preț curs: 500 lei. În preț sunt incluse taxa de pre-înscriere, prețul cursului, suportului de curs electronic și taxa de examinare. Nu se vor aplica alte taxe.


Module

Modulul 1 – Profilul lucrătorului de tineret. Atribuții și responsabilități

Modulul 2 – Comunicare interpersonală. Managementul conflictului

Modulul 3 – Principiile formării. Metode de învățare

Modulul 4 – Dinamica grupului. Lucrul în echipă. Elemente de leadership

Modulul 5 – Dezvoltarea cooperării în comunitate. Elemente de relații publice și comunicare. Brand și imagine

Modulul 6 – Planul de dezvoltare a tânărului. Identificarea nevoilor tânăruluiCURSURI MARCA DON BOSCO

DIFERENȚA CARE CREEAZĂ DIFERENȚA!


Înscriere

Condiţii de acces: Se pot înscrie absolvenți ai învățământului liceal, cu sau fără diplomă de bacalaureat.

Acte necesare la înscriere:

- carte de identitate (în original);

- certificat de naștere (în copie sau original);

- ultimul act de studii (în copie sau original, după caz: certificat de absolvire 12 (13) clase, diplomă de Bacalaureat, diplomă de Licență etc.);

- adeverință medicală cu mențiunea apt pentru a urma cursul (în original).

Orar: De obicei după orele 17:00 (se va stabili de comun acord între cursanți, formator și CFP Don Bosco), 2-3 ședințe pe săptămână a câte 2-3 h/ședință.

Prezența: Frecventarea cursului de formare profesională este obligatorie. Înregistrarea a mai mult de 10% absențe nemotivate sau 25% absențe motivate duce la pierderea dreptului de a susține examenul de absolvire. Aceste absențe nu sunt cumulabile. Absențele sunt motivabile numai pe baza unor documente justificative.

Materiale de curs: Se asigură suport de curs în format electronic și alte materiale pregătite de formatori.

Modalităţi de evaluare: Cursanții vor fi testați periodic pentru a li se verifica nivelul de competențe dobândite. Evaluarea finală se va face prin acordarea de note de către o comisie de examinare, pe baza unui test scris de cunoștințe teoretice generale și a unei probe practice.


Contact

Strada Veniamin Costache nr. 66, Constanța, Cod poștal 900036
Telefon fix:   0241 588472
Telefon mobil:   0726 626345
Email:   cursuriconstanta@donbosco.ro
Facebook:   CFP Don Bosco