Lucrător prin arte combinate

Lucrătorul prin arte combinate este o ocupație ce aparține domeniului asistenței sociale a persoanelor cu nevoi speciale (copii și adulți), respectând și promovând drepturile omului și stimulând potențialul maxim de dezvoltare a fiecărei persoane.

Conceptul de arte combinate reprezinta un set de tehnici de stimulare și dezvoltare personală cu impact asupra psihicului, emoționalului și fizicului beneficiarilor. Tehnicile folosesc ca instrument de intreventie diverse forme îmbinate ale artei- teatru, mișcare, pictura, muzică, joc- și sunt validate în mediul profesional specific.

Lucrătorul prin arte combinate își desfășoară activitatea în diferite tipuri de unități din domeniul asistenței sociale a persoanelor cu nevoi speciale: centre de recuperare și pentru persoane cu handicap, complexe de servicii comunitare, centre de educație integrată, centre de zi pentru copii și adulți.

Lucrătorul prin arte combinate oferă servicii de stimulare/ dezvoltare prin mișcare, artă, muzică, joc, teatru, promovând și respectând drepturile beneficiarului dându-i valoare ca individ și ajutându-l să capete încrederea în sine.

Lucrătorul prin arte combinate, efectuează, monitorizează și evaluează activități de stimulare, socializare, comunicare și relaționare în vederea obținerii autonomiei personale și sociale.

Competențele profesionale specifice răspund cerințelor prevăzute de standardele internaționale privind reabilitarea, socializarea și integrarea persoanelor cu nevoi speciale.

Lucrătorul prin arte combinate are capacitatea abordării directe a persoanei aflate în dificultate, aplicând tehnicile artelor combinate, acordând un sprijinin specific beneficiarului, prin stimularea/ dezvoltarea acestuia, având ca finalitate, integrarea în societate a persoanelor aflate în dificultate.

Lucrătorul prin arte combinate adaptează tehnicile de lucru în funcție de nevoile beneficiarului, având în vedere aplicarea unor modalități de construire a relațiilor beneficiarului cu mediul de viață al acestuia. Latura informațională este pusă în valoare în contextul operațional- practic, insistându-se pe cultivarea relațiilor interpersonale, asumarea responsabilităților și îndatoririlor legate de profesie.

Pe parcursul întregii sale activități, pe lângă relația cu beneficiarii, lucrătorul prin arte combinate menține relații directe cu persoane responsabile și specialiști din cadrul instituțiilor din domeniul asistenței sociale a persoanelor cu nevoi speciale, cu comunitatea în general și cu autoritățile locale, care se implică în crearea unui mediu propice pentru aceste persoane cu dizabilități.


Despre curs

Tipul programului: Specializare

Cod C.O.R. (Clasificarea Ocupațiilor din România): 532903

Certificat obţinut de absolvenți: Certificat de absolvire emis de ANC (Ministerul Muncii și Justiției Sociale și Ministerul Educației Naționale) însoțit de un Supliment descriptiv al certificatului. Aceste certificate, traduse legalizat și apostilate (apostila de la Haga), sunt recunoscute oficial și în țările din Uniunea Europeană. [certificat de absolvire] [supliment certificat]

Durata de pregătire: 32 h, din care: pregătire teoretică 16h și pregătire practică 16h; se extinde pe o perioadă de 1-2 luni.

Preț curs: 600 lei. În preț sunt incluse taxa de pre-înscriere, prețul cursului, suportului de curs electronic și taxa de examinare. Nu se vor aplica alte taxe.


Module

1 – Monitorizarea evoluției beneficiarului

2 – Pregătirea sesiunilor de lucru

3 – Stimularea/ dezvoltarea prin mișcare

4 – Stimularea/ dezvoltarea prin artă vizuală

5 – Stimularea/ dezvoltarea prin muzică

6 – Stimularea/ dezvoltarea prin teatru și joc


Înscriere

Condiţii de acces: Se pot înscrie absolvenții de 12 clase.

Acte necesare la înscriere:

- carte de identitate (în copie);

- certificat de naștere (în copie);

- certificat de căsătorie (după caz, în copie);

- ultimul act de studii (în copie, după caz: certificat de absolvire 12 clase, diplomă de Bacalaureat, etc.);

- adeverință medicală cu mențiunea apt pentru a urma cursul (în original).

Orar: De obicei după orele 17:00 (se va stabili de comun acord între cursanți, formator și CFP Don Bosco), 2-3 ședințe pe săptămână a câte 2-3 h/ședință.

Prezența: Frecventarea cursului de formare profesională este obligatorie. Înregistrarea a mai mult de 10% absențe nemotivate sau 25% absențe motivate duce la pierderea dreptului de a susține examenul de absolvire. Aceste absențe nu sunt cumulabile. Absențele sunt motivabile numai pe baza unor documente justificative.

Materiale de curs: Se asigură suport de curs în format electronic și alte materiale pregătite de formatori.

Modalităţi de evaluare: Cursanții vor fi testați periodic pentru a li se verifica nivelul de competențe dobândite. Evaluarea finală se va face prin acordarea de note de către o comisie de examinare, pe baza unui test scris de cunoștințe teoretice generale și a unei probe practice.


Contact

Strada Veniamin Costache nr. 66, Constanța, Cod poștal 900036
Telefon fix:   0241 588472 - Constanța
Telefon mobil:   0726 626345 - Constanța
Telefon mobil:   0757 834192 - Iași, Roman, Suceava
Email:   cursuriconstanta@donbosco.ro
Facebook:   CFP Don Bosco