Cursuri Inventor

0726 626345
Inventor este o aplicație CAD complexă, extrem de ușor de învățat și de utilizat, care acoperă proiectarea parametrizată de la faza conceptuală, trecând prin modelare 3D până la prototipare digitală.
Cu ajutorul aplicației Inventor se pot crea modele electronice care dau posibilitatea de a documenta, vizuliza, simula comportamentul mecanic static, cinematic, dinamic al produselor.

Niveluri de instruire


Inscriere

Condiţii de acces:

- operarea unui sistem CAD, la nivel de bază;

- limba engleză la nivel începător;

- geometrie euclidiană plană şi în spaţiu;

- grafică tehnică, standarde inginereşti, reguli de reprezentare plană a proiecţiilor;

- cunoştinţe de operare generală a unui sistem de calcul şi operare pe platformele Microsoft® Windows®.

Acte necesare la înscriere: Carte de identitate (în original)
Mijloace de instruire, materiale de învăţământ:

- suport de curs în format electronic, fișe cu aplicaţii electronice / tipărite;

- alte materiale pregătite de formatori.

Orar: De obicei după orele 17:00 (se va stabili de comun acord între cursanți, formator și CFP Don Bosco), 2-3 ședințe pe săptămână a câte 2-3 h/ședință.


Certificat

Certificat obţinut de absolvenți: După promovarea testului final, cursanţii completează un formular on-line, pe site-ul oficial Autodesk, pentru primirea diplomei în format electronic. Această diplomă (Certificate of completion) are un număr de identificare unic în lume şi recunoaştere internaţională.

Modalităţi de evaluare: Probă practică prin care cursantul să demonstreze că este capabil să înţeleagă şi să utilizeze interfaţa, comenzile de desenare, editare, adnotare, gestionare şi prezentare a modelului sau proiectului. Evaluarea finală şi - dacă este necesar - o reevaluare pentru cei care nu promovează primul test de verificare, sunt incluse în taxa de curs. A treia examinare se face contra unei taxe suplimentare de 15 euro.

Autorizația deținută de CFP Don Bosco: Nr. 2017-EM0693 (autorizație)

Sit oficial Autodesk: http://romania.autodesk.com

Recunoașterea CFP Don Bosco pe situl oficial Autodesk: Centru autorizat


Contact

Strada Veniamin Costache nr. 66, Constanța, Cod poștal 900036
Telefon fix:   0241 588472
Telefon mobil:   0726 626345
Email:   cursuriconstanta@donbosco.ro
Facebook:   CFP Don Bosco