Inspector SSM

Inspectorul în domeniul securității și sănătății în muncă își desfășoară activitatea în cadrul serviciilor interne/externe de prevenire și protecție sau ca lucrător/ angajator care se ocupă de activitățile de prevenire și protecție din orice organizație, precum și în alte condiții stabilite de reglementările legale. Activitatea acestuia se desfășoară atât în locuri de muncă aflate în spații închise (birou, spații de producție), cât și în cele aflate în spații deschise. Securitatea și sănătatea în muncă reprezintă ansamblul de activități instituționalizate având ca scop asigurarea celor mai bune condiții în desfășurarea procesului de muncă, apărarea vieții, integrității fizice și psihice, sănătății lucrătorilor și a altor persoane participante la procesul de muncă. Inspectorul în domeniul securității și sănătății în muncă se ocupă de activitățile de protecție și de activitățile de prevenire a riscurilor profesionale din întreprindere, în conformitate cu prevederile legale.

Despre curs

Tipul programului: Perfecționare

Cod C.O.R. (Clasificarea Ocupațiilor din România): 325723

Certificat obţinut de absolvenți: Certificat de absolvire emis de ANC (Ministerul Muncii și Justiției Sociale și Ministerul Educației Naționale) însoțit de un Supliment descriptiv al certificatului. Aceste certificate, traduse legalizat și apostilate (apostila de la Haga), sunt recunoscute oficial și în țările din Uniunea Europeană. [certificat de absolvire] [supliment certificat]

Durata de pregătire: 80 h, din care: pregătire teoretică 30h și pregătire practică 50h; se extinde pe o perioadă de 2-3 luni.

Preț curs: 600 lei. În preț sunt incluse taxa de pre-înscriere, prețul cursului, suportului de curs electronic și taxa de examinare. Nu se vor aplica alte taxe.


Module

1 – Realizarea activităților de prevenire și protecție

2 – Realizarea semnalizării de securitate și/sau de sănătate la locurile de muncă

3 – Instruirea lucrătorilor în domeniul securității și sănătății în muncă

4 – Informarea lucrătorilor în domeniul securității și sănătății în muncă

5 – Stabilirea mijloacelor materiale și tehnice necesare securității și sănătății în muncă

6 – Prevenirea accidentelor de muncă și a îmbolnăvirilor profesionale

7 – Participarea la cercetarea evenimentelor care produc incapacitate temporară de muncă

8 – Verificarea respectării prevederilor legale în domeniul securității și sănătății în muncă

9 – Monitorizarea activităților de evacuare și intervenție în situații de urgență


Înscriere

Condiţii de acces: Studii în învățământul postliceal în profil tehnic.

Acte necesare la înscriere:

- carte de identitate (în copie);

- certificat de naștere (în copie);

- certificat de căsătorie (după caz, în copie);

- ultimul act de studii (în copie, certificat care atestă absolvirea studiilor în învățământul postliceal în profil tehnic);

- adeverință medicală cu mențiunea apt pentru a urma cursul (în original).

Orar: De obicei după orele 17:00 (se va stabili de comun acord între cursanți, formator și CFP Don Bosco), 2-3 ședințe pe săptămână a câte 2-3 h/ședință.

Prezența: Frecventarea cursului de formare profesională este obligatorie. Înregistrarea a mai mult de 10% absențe nemotivate sau 25% absențe motivate duce la pierderea dreptului de a susține examenul de absolvire. Aceste absențe nu sunt cumulabile. Absențele sunt motivabile numai pe baza unor documente justificative.

Materiale de curs: Se asigură suport de curs în format electronic și alte materiale pregătite de formatori.

Modalităţi de evaluare: Cursanții vor fi testați periodic pentru a li se verifica nivelul de competențe dobândite. Evaluarea finală se va face prin acordarea de note de către o comisie de examinare, pe baza unui test scris de cunoștințe teoretice generale și a unei probe practice.


Contact

Strada Veniamin Costache nr. 66, Constanța, Cod poștal 900036
Telefon fix:   0241 588472 - Constanța
Telefon mobil:   0726 626345 - Constanța
Telefon mobil:   0757 834192 - Iași
Email:   cursuriconstanta@donbosco.ro
Facebook:   CFP Don Bosco