Grafician PC

0726 626345
Graficianul calculator se ocupă în principal cu realizarea machetelor grafice, executarea și adaptarea desenelor vectoriale, scanarea și prelucrarea imaginilor, montajul machetelor grafice, verificarea produselor finale.

Despre curs

Tipul programului: Perfecționare

Cod C.O.R. (Clasificarea Ocupațiilor din România): 216613

Certificat obţinut de absolvenți: Certificat de absolvire emis de ANC (Ministerul Muncii și Justiției Sociale și Ministerul Educației Naționale) însoțit de un Supliment descriptiv al certificatului. Aceste certificate, traduse legalizat și apostilate (apostila de la Haga), sunt recunoscute oficial și în țările din Uniunea Europeană. [certificat de absolvire] [supliment certificat]

Autorizația deținută de CFP Don Bosco: Seria CT Nr. 001342 din 25.06.2015 (autorizație)

Recunoașterea CFP Don Bosco pe situl oficial ANC: http://www.cnfpa.ro/afisare/view2.php?l=13&c=411302

Durata de pregătire: 150 h, din care: pregătire teoretică 50h și pregătire practică 100h; se extinde pe o perioadă de 2-3 luni.

Preț curs: 700 lei. În preț sunt incluse taxa de pre-înscriere, prețul cursului, suportului de curs electronic și taxa de examinare. Nu se vor aplica alte taxe.


Module

M1.1 Interfața. Deschiderea și salvarea fișierelor

M1.2 Controlul documentelor și al paginilor. Asistenți pentru măsurători și desene

M1.3 Crearea formelor de bază

M1.4 Desenarea cu ajutorul uneltelor pentru linii

M1.5 Tăierea, conturarea și reconturarea obiectelor

M1.6 Lucrul cu Texte

M1.7 Legarea textului la obiecte

M1.8 Controlarea proprietă ților conturului obiectelor

M1.9 Aplicarea umplerilor de culoare

M1.10 Culorile

M2.1 Spațiul de lucru

M2.2 Deschiderea și importul imaginilor

M2.3 Culorile

M2.4 Gestionarea culorilor

M2.5 Ajustările de culori și tonuri

M2.6 Retușarea și transformarea

M2.7 Selectarea și mascarea

M2.8 Straturile

M2.9 Pictura

M2.10 Despre desen

M2.11 Filtrele

M2.12 Textul

M2.13 Salvarea și exportul imaginilor

M2.14 Tipărirea

M2.15 Imaginile Web


Inscriere

Condiţii de acces: Se pot înscrie absolvenți ai învățământului liceal, cu sau fără diplomă de bacalaureat.

Acte necesare la înscriere:

- Carte de identitate;

- ultimul act de studii (după caz: certificat de absolvire liceu, diplomă de Bacalaureat, diplomă de Licență etc.);

- adeverință medicală cu mențiunea apt pentru a urma cursul.

Orar: De obicei după orele 17:00 (se va stabili de comun acord între cursanți, formator și CFP Don Bosco), 2-3 ședințe pe săptămână a câte 2-3 h/ședință.

Prezența: Frecventarea cursului de formare profesională este obligatorie. Înregistrarea a mai mult de 10% absențe nemotivate sau 25% absențe motivate duce la pierderea dreptului de a susține examenul de absolvire. Aceste absențe nu sunt cumulabile. Absențele sunt motivabile numai pe baza unor documente justificative.

Materiale de curs: Se asigură suport de curs în format electronic și alte materiale pregătite de formatori.

Modalităţi de evaluare: Cursanții vor fi testați periodic pentru a li se verifica nivelul de competențe dobândite. Evaluarea finală se va face prin acordarea de note de către o comisie de examinare, pe baza unui test scris de cunoștințe teoretice generale și a unei probe practice.

Sit oficial ANC: http://www.anc.edu.ro/


Contact

Strada Veniamin Costache nr. 66, Constanța, Cod poștal 900036
Telefon fix:   0241 588472
Telefon mobil:   0726 626345
Email:   cursuriconstanta@donbosco.ro
Facebook:   CFP Don Bosco