Consilier vocațional

0726 626345
Consilierul vocaţional este specialistul care oferă servicii sociale de evaluare vocaţională, orientare profesională şi susţinere motivaţională în vederea dezvoltării autonomiei personale. Consilierea vocaţională reprezintă un proces de lungă durată, continuu, pe parcursul căruia evaluarea vocaţională, orientarea profesională, identificarea unui loc de muncă, angajarea, susţinerea post angajare constituie etape cadru în dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă, de autonomie şi dezvoltare socio-profesională, în sensul „împlinirii vocaţiei personale”.

Despre curs

Cod C.O.R. (Clasificarea Ocupațiilor din România): 242315

Certificat obţinut de absolvenți: Certificat de absolvire emis de ANC (Ministerul Muncii și Justiției Sociale și Ministerul Educației Naționale) însoțit de un Supliment descriptiv al certificatului. Aceste certificate, traduse legalizat și apostilate (apostila de la Haga), sunt recunoscute oficial și în țările din Uniunea Europeană. [certificat de absolvire] [supliment certificat]


Module

Modulul 1 – Evaluarea vocaţională

Modulul 2 – Orientarea profesională

Modulul 3 – Construirea relaţiei beneficiar-angajator

Modulul 4 – Consilierea post angajare


Înscriere

Condiţii de acces: Se pot înscrie absolvenți ai învățământului superior, cu diplomă de licență în științe socio-umane, asistență socială, științele educației, psihologie, psihopedagogie sau drept și/sau persoanelor cu studii la nivel de masterat în științele socio-umane.

Acte necesare la înscriere:

- carte de identitate (în original);

- certificat de naștere (în copie sau original);

- certificat de căsătorie (în cazul doamnelor care și-au schimbat numele după căsătorie, iar numele de pe diploma de studii nu coincide cu cel actual);

- ultimul act de studii (în copie sau original, după caz: diplomă de Licență, diplomă de Master etc.);

- adeverință medicală cu mențiunea apt pentru a urma cursul (în original).

Orar: De obicei după orele 17:00 (se va stabili de comun acord între cursanți, formator și CFP Don Bosco), 2-3 ședințe pe săptămână a câte 2-3 h/ședință.

Prezența: Frecventarea cursului de formare profesională este obligatorie. Înregistrarea a mai mult de 10% absențe nemotivate sau 25% absențe motivate duce la pierderea dreptului de a susține examenul de absolvire. Aceste absențe nu sunt cumulabile. Absențele sunt motivabile numai pe baza unor documente justificative.

Materiale de curs: Se asigură suport de curs în format electronic și alte materiale pregătite de formatori.

Modalităţi de evaluare: Cursanții vor fi testați periodic pentru a li se verifica nivelul de competențe dobândite. Evaluarea finală se va face prin acordarea de note de către o comisie de examinare, pe baza unui test scris de cunoștințe teoretice generale și a unei probe practice.


Contact

Strada Veniamin Costache nr. 66, Constanța, Cod poștal 900036
Telefon fix:   0241 588472
Telefon mobil:   0726 626345
Email:   cursuriconstanta@donbosco.ro
Facebook:   CFP Don Bosco