Consilier pentru dezvoltare personală

Consilierul pentru dezvoltare personală facilitează accesul persoanelor la resursele interioare proprii, dezvoltă talentele și potențialul uman, îmbunătățește calitatea vieții personale și profesionale a celor interesați să progreseze în plan individual sau colectiv și contribuie la realizarea obiectivelor și aspirațiilor acestora.

Despre curs

Tipul programului: Perfecționare

Cod C.O.R. (Clasificarea Ocupațiilor din România): 242324

Certificat obţinut de absolvenți: Certificat de absolvire emis de ANC (Ministerul Muncii și Justiției Sociale și Ministerul Educației Naționale) însoțit de un Supliment descriptiv al certificatului. Aceste certificate, traduse legalizat și apostilate (apostila de la Haga), sunt recunoscute oficial și în țările din Uniunea Europeană. [certificat de absolvire] [supliment certificat]

Durata de pregătire: 70 h, din care: pregătire teoretică 45h și pregătire practică 25h; se extinde pe o perioadă de 1-2 luni.

Preț curs: 600 lei


Module

Modulul 1 – Piramida dezvoltării personale

Modulul 2 – Comunicare și relaționare

Modulul 3 – Cunoaște-te pe tine însuți!

Modulul 4 – Brandul personal și încrederea în sine

Modulul 5 – Harta emoțiilor

Modulul 6 – Schimbare și echilibru personal

Modulul 7 – Jurnal de dezvoltare personală


Beneficii

– dezvoltare personală pe plan fizic, mental și emoțional

– (auto)cunoaștere experiențială și reviewing

– validare personală

– energie pozitivă

– stare de bine

– schimbare și transformare

– împlinire de sine

Acest curs se concentrează pe schimbarea "interiorului" tău și atingerea stării de congruență cu tine.


Înscriere

Condiţii de acces: Se pot înscrie absolvenți ai învățământului superior, cu diplomă de licență.

Acte necesare la înscriere:

- carte de identitate (în original);

- certificat de naștere (în copie sau original);

- certificat de căsătorie (în cazul doamnelor care și-au schimbat numele după căsătorie, iar numele de pe diploma de studii nu coincide cu cel actual);

- ultimul act de studii (în copie sau original, după caz: diplomă de Licență, diplomă de Master etc.);

- adeverință medicală cu mențiunea apt pentru a urma cursul (în original).

Orar: De obicei după orele 17:00 (se va stabili de comun acord între cursanți, formator și CFP Don Bosco), 2-3 ședințe pe săptămână a câte 2-3 h/ședință.

Prezența: Frecventarea cursului de formare profesională este obligatorie. Înregistrarea a mai mult de 10% absențe nemotivate sau 25% absențe motivate duce la pierderea dreptului de a susține examenul de absolvire. Aceste absențe nu sunt cumulabile. Absențele sunt motivabile numai pe baza unor documente justificative.

Materiale de curs: Se asigură suport de curs în format electronic și alte materiale pregătite de formatori.

Modalităţi de evaluare: Cursanții vor fi testați periodic pentru a li se verifica nivelul de competențe dobândite. Evaluarea finală se va face prin acordarea de note de către o comisie de examinare, pe baza unui test scris de cunoștințe teoretice generale și a unei probe practice.


Contact

Strada Veniamin Costache nr. 66, Constanța, Cod poștal 900036
Telefon fix:   0241 588472 - Constanța
Telefon mobil:   0726 626345 - Constanța
Telefon mobil:   0757 834192 - Iași
Email:   cursuriconstanta@donbosco.ro
Facebook:   CFP Don Bosco