Cursuri AutoCAD

0726 626345
AutoCAD este o aplicație pentru desenare și modelare în spațiul bidimensional și tridimensional. Cu AutoCAD se pot dezvolta documentații tehnice pentru inginerie mecanică, electrică, instalații de orice gen, construcții și arhitectură, beneficiind de o interfață prietenoasă de lucru.
A fost dezvoltat în anul 1982 de firma Autodesk și, datorită impactului deosebit în lumea tehnică a impus standarde de lucru, de reprezentare și formate specifice, utilizate acum de majoritatea sistemelor de Proiectare Asistată de Calculator (Computer Aided Design).

Niveluri de instruire


Inscriere

Condiţii de acces:

- limba engleză la nivel începător;

- geometrie euclidiană plană şi în spaţiu;

- grafică tehnică, reguli de reprezentare plană a proiecţiilor;

- cunoştinţe de operare generală a unui sistem de calcul şi operare pe platformele Microsoft® Windows®.

Acte necesare la înscriere: Carte de identitate (în original)
Mijloace de instruire, materiale de învăţământ:

- suport de curs în format electronic, fișe cu aplicaţii electronice / tipărite;

- alte materiale pregătite de formatori.

Orar: De obicei după orele 17:00 (se va stabili de comun acord între cursanți, formator și CFP Don Bosco), 2-3 ședințe pe săptămână a câte 2-3 h/ședință.


Certificat

Certificat obţinut de absolvenți: După promovarea testului final, cursanţii completează un formular on-line, pe site-ul oficial Autodesk, pentru primirea diplomei în format electronic. Această diplomă (Certificate of completion) are un număr de identificare unic în lume şi recunoaştere internaţională.

Modalităţi de evaluare: Probă practică prin care cursantul să demonstreze că este capabil să înţeleagă şi să utilizeze interfaţa, comenzile de desenare, editare, adnotare, gestionare şi prezentare a modelului sau proiectului. Evaluarea finală şi - dacă este necesar - o reevaluare pentru cei care nu promovează primul test de verificare, sunt incluse în taxa de curs. A treia examinare se face contra unei taxe suplimentare de 15 euro.

Autorizația deținută de CFP Don Bosco: Nr. 2017-EM0693 (autorizație)

Sit oficial Autodesk: http://romania.autodesk.com

Recunoașterea CFP Don Bosco pe situl oficial Autodesk: Centru autorizat


Contact

Strada Veniamin Costache nr. 66, Constanța, Cod poștal 900036
Telefon fix:   0241 588472
Telefon mobil:   0726 626345
Email:   cursuriconstanta@donbosco.ro
Facebook:   CFP Don Bosco