Animator socio-educativ

0726 626345
Persoanele care finalizează acest curs prin certificare, pot accesa locurile de muncă unde se desfășoară activități educative, în centrele sociale sau la firme de profil.

Despre curs

Tipul programului: Specializare

Cod C.O.R. (Clasificarea Ocupațiilor din România): 516907

Certificat obţinut de absolvenți: Certificat de absolvire emis de ANC (Ministerul Muncii și Justiției Sociale și Ministerul Educației Naționale) însoțit de un Supliment descriptiv al certificatului. Aceste certificate, traduse legalizat și apostilate (apostila de la Haga), sunt recunoscute oficial și în țările din Uniunea Europeană. [certificat de absolvire] [supliment certificat]

Autorizația deținută de CFP Don Bosco: Seria CT Nr. 001421 din 13.04.2016 (autorizație)

Recunoașterea CFP Don Bosco pe situl oficial ANC: http://www.cnfpa.ro/afisare/v4.php?c=511307

Durata de pregătire: 90 h, din care: pregătire teoretică 30h și pregătire practică 60h; se extinde pe o perioadă de 1-2 luni.

Preț curs: 500 lei. În preț sunt incluse taxa de pre-înscriere, prețul cursului, suportului de curs electronic și taxa de examinare. Nu se vor aplica alte taxe.


Module

M1.1 Comunicarea interactivă

M1.2 Efectuarea muncii în echipă

M1.3 Dezvoltarea profesională proprie

M2.1 Elaborarea proiectelor de animație

M2.2 Asigurarea securității participanților la activitate

M2.3 Promovarea activității și imaginii organizației

M3.1 Coordonarea echipei pluridisciplinare de animație

M3.2 Implementarea activităților de animație

M3.3 Implementarea proiectelor complexe de animație

M3.4 Dezvoltarea comportamentului pro-social


Inscriere

Condiţii de acces: Se pot înscrie absolvenți ai învățământului liceal, cu sau fără diplomă de bacalaureat.

Acte necesare la înscriere:

- Carte de identitate;

- ultimul act de studii (după caz: certificat de absolvire liceu, diplomă de Bacalaureat, diplomă de Licență etc.);

- adeverință medicală cu mențiunea apt pentru a urma cursul.

Orar: De obicei după orele 17:00 (se va stabili de comun acord între cursanți, formator și CFP Don Bosco), 2-3 ședințe pe săptămână a câte 2-3 h/ședință.

Prezența: Frecventarea cursului de formare profesională este obligatorie. Înregistrarea a mai mult de 10% absențe nemotivate sau 25% absențe motivate duce la pierderea dreptului de a susține examenul de absolvire. Aceste absențe nu sunt cumulabile. Absențele sunt motivabile numai pe baza unor documente justificative.

Materiale de curs: Se asigură suport de curs în format electronic și alte materiale pregătite de formatori.

Modalităţi de evaluare: Cursanții vor fi testați periodic pentru a li se verifica nivelul de competențe dobândite. Evaluarea finală se va face prin acordarea de note de către o comisie de examinare, pe baza unui test scris de cunoștințe teoretice generale și a unei probe practice.

Sit oficial ANC: http://www.anc.edu.ro/


Contact

Strada Veniamin Costache nr. 66, Constanța, Cod poștal 900036
Telefon fix:   0241 588472
Telefon mobil:   0726 626345
Email:   cursuriconstanta@donbosco.ro
Facebook:   CFP Don Bosco