Cursuri 3DS Max

0726 626345
3DS Max oferă arhitecților, designerilor, inginerilor constructori și altor specialiști, posibilități de modelare 3D, randare, animație, precum și instrumente de compoziție pentru a-i ajuta în realizarea de construcții, obiecte și animații tridimensionale complexe.
Aplicația integrază instrumente de simulare a iluminatului și tehnologia de randare NVIDIA iray pentru a ajuta utilizatorii să obțină rezultate cât mai realiste. Cursul este destinat celor care doresc să se perfecționeze în modelarea grafică 3D pentru televiziune, efecte vizuale, vizualizare în arhitectură, jocuri video.

Niveluri de instruire


Inscriere

Condiţii de acces:

- limba engleză la nivel începător;

- geometrie euclidiană plană şi în spaţiu;

- grafică tehnică, standarde inginereşti, reguli de reprezentare plană a proiecţiilor;

- cunoştinţe de operare generală a unui sistem de calcul şi operare pe platformele Microsoft® Windows®.

Acte necesare la înscriere: Carte de identitate (în original)
Mijloace de instruire, materiale de învăţământ:

- suport de curs în format electronic, fișe cu aplicaţii electronice / tipărite;

- alte materiale pregătite de formatori.

Orar: De obicei după orele 17:00 (se va stabili de comun acord între cursanți, formator și CFP Don Bosco), 2-3 ședințe pe săptămână a câte 2-3 h/ședință.


Certificat

Certificat obţinut de absolvenți: După promovarea testului final, cursanţii completează un formular on-line, pe site-ul oficial Autodesk, pentru primirea diplomei în format electronic. Această diplomă (Certificate of completion) are un număr de identificare unic în lume şi recunoaştere internaţională.

Modalităţi de evaluare: Probă practică prin care cursantul să demonstreze că este capabil să înţeleagă şi să utilizeze interfaţa, comenzile de desenare, editare, adnotare, gestionare şi prezentare a modelului sau proiectului. Evaluarea finală şi - dacă este necesar - o reevaluare pentru cei care nu promovează primul test de verificare, sunt incluse în taxa de curs. A treia examinare se face contra unei taxe suplimentare de 15 euro.

Autorizația deținută de CFP Don Bosco: Nr. 2017-EM0693 (autorizație)

Sit oficial Autodesk: http://romania.autodesk.com

Recunoașterea CFP Don Bosco pe situl oficial Autodesk: Centru autorizat


Contact

Strada Veniamin Costache nr. 66, Constanța, Cod poștal 900036
Telefon fix:   0241 588472
Telefon mobil:   0726 626345
Email:   cursuriconstanta@donbosco.ro
Facebook:   CFP Don Bosco