Lucrător de tineret

Lucrătorul de tineret mobilizează tinerii în scopul dezvoltării abilităţilor de viaţă şi a comportamentelor proactive, stimulând viaţa asociativă şi cooperarea, facilitând participarea acestora la viaţa comunităţii. Lucrătorul de tineret încurajează tinerii să se implice în activităţi care să îi ajute să se integreze în societate, facilitează procesul de învăţare informală şi nonformală în rândul tinerilor, dezvoltă oportunităţi de învăţare, contribuie la dezvoltarea politicilor în domeniul tineretului.

Despre curs

Tipul programului: Specializare

Certificat obţinut de absolvenți: Certificat de absolvire emis de ANC (Ministerul Muncii și Justiției Sociale și Ministerul Educației Naționale) însoțit de un Supliment descriptiv al certificatului. [certificat de abolvire] [supliment certificat]

Durata de pregătire: 54 h, din care: pregătire teoretică 27h și pregătire practică 27h; se extinde pe o perioadă de 1-2 luni.

Preț curs: 700 lei. În preț sunt incluse taxa de pre-înscriere, prețul cursului, suportului de curs electronic și taxa de examinare. Nu se vor aplica alte taxe.

Module

Modulul 1 – Profilul lucrătorului de tineret. Atribuții și responsabilități
Modulul 2 – Comunicare interpersonală. Managementul conflictului
Modulul 3 – Principiile formării. Metode de învățare
Modulul 4 – Dinamica grupului. Lucrul în echipă. Elemente de leadership
Modulul 5 – Dezvoltarea cooperării în comunitate. Elemente de relații publice și comunicare. Brand și imagine
Modulul 6 – Planul de dezvoltare a tânărului. Identificarea nevoilor tânărului

CURSURI MARCA DON BOSCO

DIFERENȚA CARE CREEAZĂ DIFERENȚA!

Informaţii înscriere

Condiţii de acces: Se pot înscrie absolvenți ai învățământului liceal, cu sau fără diplomă de bacalaureat.

Acte necesare la înscriere:
– carte de identitate (în copie);
– certificat de naștere (în copie);
– certificat de căsătorie (după caz, în copie);
– ultimul act de studii (în copie; după caz: certificat de absolvire liceu, diplomă de Bacalaureat, diplomă de Licență etc.);
– adeverință medicală cu mențiunea apt pentru a urma cursul (în original).

Orar: De obicei după orele 17:00 (se va stabili de comun acord între cursanți, formator și CFP Don Bosco), 2-3 ședințe pe săptămână a câte 2-3 h/ședință.