Cursuri 3D Studio Max

3DS Max oferă posibilități de modelare 3D, randare şi animație pentru realizarea de construcții, obiecte și animații tridimensionale complexe. Cursul este destinat celor care doresc să se perfecționeze în modelarea grafică 3D pentru televiziune, efecte vizuale, vizualizare în arhitectură, jocuri video.

Domenii de utilizare:

 arhitectură;  construcții;  drumuri și poduri;  industria aeronautică;  industria de automobile;  design industrial; electronică și electrotehnică;  inginerie mecanică.

Niveluri de pregătire


Durata de pregătire
Preţ*

Nivel bază
32 ore
1100 lei

Nivel Intermediar
24 ore
1000 lei

Nivel avansat
16 ore
1000 lei

*În preț sunt incluse taxa de pre-înscriere, prețul cursului, suportului de curs electronic și taxa de examinare. Nu se vor aplica alte taxe.

Nivelul - Bază

Obiectiv: Învăţarea metodelor de desenare, editare, utilizare a elementelor repetitive, imprimarea în format electronic şi fizic.

M1.1 Prezentare generală a 3DStudio Max Design
M1.2 Scurt istoric al 3DStudio, conceptul de cooperare cu plug in
M1.3 Relații între 3DStudio Max și alte produse multimedia și de proiectare AutoDesk
M1.4 Meniurile și elementele interfeței grafice
M1.5 Menu bar, Main toolbar e Lower interface bar
M1.6 Command panel
M1.7 Trackbar
M1.8 Viewports
M1.9 Personalizarea interfeței
M1.10 Operații cu viewporturi, stiluri de vizualizare, controlul navigării în spațiul de lucru
M1.11 Viewcube – viewpoint dinamic
M1.12 SteeringWheels – instrument de control al comenzilor de vizualizare și navigare
M2.1 Menu File: crearea unui nou fișier
M2.2 Menu file: importul formatelor .3ds, compatibilitatea formatului .max, cu alte formate ale modeloarelor
M2.3 Importul formatelor .dwg, gestionarea parametrilor de import
M2.4 Menu file: exportul fișierelor
M2.5 Menu file: gestionarea referințelor externe
M3.1 Obiecte în 3Dstudio Max: programare orientată pe obiect
M3.2 Parametrizarea obiectelor cu care lucrează programul
M3.3 Obiecte compuse și subobiecte
M3.4 Meniul de creare al obiectelor din Command Panel
M4.1 Meniul de selecție și filtre de selecție
M4.2 Moduri de selecție: windows e crossing
M4.3 Grupuri de selecție
M4.4 Sistemul de coordonate și instrumentul grafic (gizmo) de referință
M4.5 Meniul de genstionare a grilei și saltului pe puncte predefinite SNAP
M4.6 SNAP pe obiect: 2D, 2.5D e 3D
M4.7 SNAP unghiular
M4.8 Toolbar pentru comanda de aliniere
M4.9 Menu-ul Display din Command Panel
M4.10 Parametri de vizualizare, inghetarea și deconectarea obiectelor
M4.11 Filtre de vizualizare a obiectelor
M4.12 Conceptul de grup: creare și modificare
M5.1 Primitive 3D
M5.2 Primitive standard
M5.3 Primitive extinse
M5.4 Obiecte compuse: crearea obiectelor prin modificarea primitivelor
M5.5 Operații boeleene
M5.6 Operația loft
M5.7 Operația connect
M5.8 Sisteme de particule
M5.9 Sistemul spray
M5.10 Sistemul snow
M5.11 Obiecte prefabricate (blocuri)
M5.12 Uși
M5.13 Ferestre
M5.14 Scări
M5.15 Primitive: copaci și balustrade
M5.16 Marcaje pe suprafețele NURBS
M5.17 Primitive bidimensionale: shapes (formele predefinite)
M5.18 Curbele spline
M5.19 Linii și forme închise/ deschise
M5.20 Forme bidimensionale
M5.21 Curbe spline extinse
M5.22 Marcaje pe suprafețe NURBS – continuare
M5.23 Conversia obiectelor primitive în retele sau obiecte wireframe, poli-editabile
M5.24 Sub elemente de tip i
M6.1 Concepte care stau la baza editării obiectelor grafice – transformatorii
M6.2 Gizmo pentru transformatori
M6.3 Copia unui obiect derivat dintr-o transformare: copie, instanță, referință
M6.4 Comanda Move
M6.5 Comanda Rotate
M6.6 Comanda Scale
M6.7 Comanda Mirror
M7.1 Conceptul de modificator
M7.2 Conceptul de ierarhie
M7.3 Aplicarea modificatorilor
M7.4 Meniul de modificare din Command panel
M7.5 Gestiunea sub-obiectelor (elementelor) în Command panel
M7.6 Modificatorul Edit-mesh
M7.7 Selectia și editarea sub-elementelor (sub-obiectelor)
M7.8 Editarea geometriei: extrude, bevel etc.
M7.9 Aplicarea de identificatori ID pentru subelemente singulare
M7.10 Modificatorul Edit-poly
M7.11 Selectia și editarea sub-elementelor (sub-obiectelor)
M7.12 Editarea geometriei: extrude, bevel etc.
M7.13 Prezentare generală a modificatorilor aplicabili independent
M7.14 Modificatorul taper
M7.15 Modificatorul extrude
M7.16 Modificatorul turbosmooth
M7.17 Modificatorul FFD
M7.18 Descrierea modificatorilor celor mai folosiți
M7.19 Aplicarea unui pivot și a efectelor asupra modificatorilor
M7.20 Sectiunea pentru pivot din ierarhia meniului Command panel

Nivelul - Intermediar

Obiectiv: Învăţarea metodelor de desenare, editare, utilizare a elementelor repetitive, cotare şi notare pe desen, imprimarea în format electronic şi fizic.

M1.1 Caracteristile luminilor și culorilor
M1.2 Culorile de reflexie
M1.3 Lumini naturale și artificiale
M1.4 Conceptul de iluminare al unei scene
M1.5 Metode de iluminare a unei scene: triangular și zonal
M1.6 Lumina reflectată
M1.7 Tipologia luminilor: surse și ținte
M1.8 Lumini omnidirectionale
M1.9 Lumini spot
M1.10 Lumini directionate
M1.11 Meniul de creare a luminilor în Control Panel
M1.12 Lumini standard
M1.13 Lumini parametrice
M1.14 Lumini mr Sky
M1.15 Studiul umbrelor
M1.16 Concepte de gestionare a umbrelor
M1.17 Tipuri de randare a umbrelor
M1.18 Presetarea unui tip de sursă
M1.19 Parametri generali
M1.20 Acticvarea și alegerea unui tip de umbră M1.21 Intensitatea, culoarea și distribuția luminii M1.22 Atenuarea M1.23 Parametrii specifici unui tip ales de umbră M1.24 Efecte de ambient-atmosfera M1.25 Iluminatul indirect legat de motorul de iluminare
M2.1 Aparate atmosferice pentru reținerea efectelor atmosferice
M3.1 Cadrul de sigurantă (safe frame) într-un viewport
M4.1 Introducere în conceptul de material și raportul dintre suprafețele materialelor și lumini
M4.2 Editorul de materiale
M4.3 Introducere supra interfeței Material editor
M4.4 Gestionarea bibliotecii de materiale
M4.5 Gestionarea ierarhiei materialelor
M4.6 Crearea unui nou material: structura
M4.7 Desemnarea materialelor obiectelor din scenă
M4.8 Materiale Standard
M4.9 Structura materialelor Standard
M4.10 Componentele de culoare ale materialelor
M4.11 Tipuri de umbriri ale materialelor
M4.12 Parametri de luminozitate, opacitate ai materialelor
M4.13 Parametri de reflexie ai materialelor
M4.14 Tipologia și caracteristicile texturilor utilizate pentru materiale
M4.15 Maparea materialelor
M4.16 Coordonate de mapare
M4.17 Modificatorul de mapare UVW Mapping
M4.18 Alegerea tehnicii potrivite de mapare (plana, cilindrica, box, etc.) M4.19 Modificarea dimensiunii, aliniamentului, rotației instrumentului de mapare Gizmo

Nivelul - Avansat

Obiectiv: Învăţarea uneltelor avansate de adaptare a spaţiului de lucru, de gestionare a desenului, publicare a proiectelor electronice, lucrul interactiv în echipă, interconectarea cu baze de date.

M1.1 Introducere asupra conceptului de ierarhie
M1.2 Conexiunea obiectelor pentru constructia unei ierarhii
M1.3 Controlul comportamentului conexiunilor
M1.4 Vizualizarea conexiunilor
M1.5 Reglarea punctelor de rotație
M1.6 Reglarea tranformărilor
M1.7 Utilizarea obiectelor fictive
M1.8 Animatia ierarhiilor cu ajutorul cinematici directe
M1.9 Animatia ierarhiilor cu ajutorul cinematici inverse
M1.10 Utilizarea cinematicii inverse
M1.11 Definiția articulațiilor IK
M1.12 Setarea meniului de randare
M1.13 Crearea unei camere de luat vederi
M1.14 Efecte speciale și parametrii lor funcționali
M1.15 Gestiunea meniului Environment
M1.16 Meniul de activare a efectelor atmosferice
M2.1 Texturi animate (video) pentru crearea materialelor animate
M3.1 Setările motoarelor de randare
M3.2 Implicaţii pentru selectarea motorului
M4.1 Conceptul de video digital
M4.2 Caracteristicile de bază ale unui film: Frame rate (Fps), durata, dimensiune și format
M4.3 Introducere în cinematica și dinamica virtuale ale obiectelor
M4.4 Trackbar, vizualizarea caracteristicilor de animație
M4.5 Configurarea și setările legate de temporizare
M4.6 Funcția Autokey
M4.7 Keyframing: introducere asupra portativelor de animație
M4.8 Animația obiectelor
M4.9 Generarea unei animații cu ajutorul transformatorilor
M4.10 Generarea unei animații cu ajutorul modificatorilor
M4.11 Animația camerei
M4.12 Animația cu ajutorul setărilor aplicate camerei
M4.13 Animația cu ajutorul schimbării distanței focale
M4.14 Menu file: crearea unei arhive
M4.15 Introducere în Space warp
M4.16 Conexiunea obiectelor cu efectul Space warp
M4.17 Exemple de Space warp: forțe, deformatori, etc.
M4.18 Efecte avansate de lumină: proiectorul
M4.19 Filtrarea luminii cu o imagine
M4.20 Proiectarea unui video printr-o sursă
M4.21 Iluminatul solar: sistemul Daylight
M4.22 Inserarea unei imagini fundal în sistemul Daylight
M4.23 Meniul de modificat camerele in Control panel
M4.24 Stabilirea distanței focale
M4.25 Parametri avansați și plane de lucru
M4.26 Introducere in materiale compozite
M4.27 Materiale compozite
M4.28 Materiale top/bottom
M4.29 Materiale multi/sub-object
M4.30 Materiale predefinite și legate cu câte un motor de randare
M4.31 Materiale mental-ray: exemplu presetat din Arch&Design
M4.32 Marcaje pe materiale V-ray, Maxwell, etc.
M4.33 Efect post-rendering
M4.34 Track editor
M4.35 Elemente de bază ale interfeței Track editor
M4.36 Crearea, editarea și eliminarea portativelor de animație
M4.37 Animarea luminilor
M4.38 Animația cu ajutorul setărilor asupra sursei de lumină și a țintei
M4.39 Animația cu ajutorul modificărilor intensităților de culoare
M4.40 Introducere în utilizarea traiectoriilor
M4.41 Meniul de modificare a traiectoriei (motion) in Control panel
M5.1 Gestionarea plug-in în meniul Utilities din Command panel
M5.2 Exemplu de utilizare a unui plug-in Panorama exporter
M5.3 Animația materialelor
M6.1 Crearea obiectelor complexe

Informaţii înscriere

Condiţii de acces:
– limba engleză la nivel începător;
– geometrie euclidiană plană şi în spaţiu, grafică tehnică, reguli de reprezentare plană a proiecţiilor;
– cunoştinţe de operare calculator şi operare pe platformele Microsoft® Windows®.

Acte necesare la înscriere: carte de identitate (în copie)

Orar: De obicei după orele 17:00 (se va stabili de comun acord între cursanți, formator și CFP Don Bosco), 2-3 ședințe pe săptămână a câte 2-3 h/ședință.

Certificat

Certificat obţinut de absolvenți: După promovarea testului final, cursanţii completează un formular on-line, pe site-ul oficial Autodesk, pentru primirea diplomei în format electronic. Această diplomă (Certificate of completion) are un număr de identificare unic în lume şi recunoaştere internaţională.

Modalităţi de evaluare: Probă practică prin care cursantul să demonstreze că este capabil să înţeleagă şi să utilizeze interfaţa, comenzile de desenare, editare, adnotare, gestionare şi prezentare a modelului sau proiectului. Evaluarea finală şi – dacă este necesar – o reevaluare pentru cei care nu promovează primul test de verificare, sunt incluse în taxa de curs. A treia examinare se face contra unei taxe suplimentare de 15 euro.

Autorizația deținută de CFP Don Bosco: Nr. EM0693 (autorizație)

Sit oficial Autodesk: http://romania.autodesk.com

Recunoașterea CFP Don Bosco pe situl oficial Autodesk: Centru autorizat