Inspectorul în domeniul securității și sănătății în muncă desfășoară activităţi de protecție și activități de prevenire a riscurilor profesionale în conformitate cu prevederile legale. Securitatea și sănătatea în muncă reprezintă ansamblul de activități ce au ca scop asigurarea celor mai bune condiții în desfășurarea procesului de muncă, apărarea vieții, integrității fizice și psihice, sănătății lucrătorilor și a altor persoane participante la procesul de muncă.

Despre curs

Tipul programului: Perfecţionare

Certificat obţinut de absolvenți: Certificat de absolvire emis de ANC (Ministerul Muncii și Justiției Sociale și Ministerul Educației Naționale) însoțit de un Supliment descriptiv al certificatului. [certificat de absolvire] [supliment certificat]

Durata de pregătire: 80 h, din care: pregătire teoretică 30h și pregătire practică 50h; se extinde pe o perioadă de 2-3 luni.

Preț curs: 750 lei. În preț sunt incluse taxa de pre-înscriere, prețul cursului, suportului de curs electronic și taxa de examinare. Nu se vor aplica alte taxe.

Module

1 – Realizarea activităților de prevenire și protecție
2 – Realizarea semnalizării de securitate și/sau de sănătate la locurile de muncă
3 – Instruirea lucrătorilor în domeniul securității și sănătății în muncă
4 – Informarea lucrătorilor în domeniul securității și sănătății în muncă
5 – Stabilirea mijloacelor materiale și tehnice necesare securității și sănătății în muncă
6 – Prevenirea accidentelor de muncă și a îmbolnăvirilor profesionale
7 – Participarea la cercetarea evenimentelor care produc incapacitate temporară de muncă
8 – Verificarea respectării prevederilor legale în domeniul securității și sănătății în muncă
9 – Monitorizarea activităților de evacuare și intervenție în situații de urgență

Informaţii înscriere

Condiţii de acces: Se pot înscrie absolvenți ai învățământului liceal, filiera teoretică în profil real sau filiera tehnologică în profil tehnic.

Acte necesare la înscriere:
– carte de identitate (în copie);
– certificat de naștere (în copie);
– certificat de căsătorie (după caz, în copie);
– ultimul act de studii (în copie, certificat absolvire învățământ liceal, filiera teoretică în profil real sau filiera tehnologică în profil tehnic);
– adeverință medicală cu mențiunea apt pentru a urma cursul (în original).

Orar: De obicei după orele 17:00 (se va stabili de comun acord între cursanți, formator și CFP Don Bosco), 2-3 ședințe pe săptămână a câte 2-3 h/ședință.