Grafician calculator
-online-

Graficianul calculator este persoana care se ocupă cu realizarea machetelor grafice, executarea și adaptarea desenelor vectoriale, scanarea și prelucrarea imaginilor, montajul machetelor grafice.

Despre curs

Tipul programului: Perfecționare

Certificat obţinut de absolvenți: Certificat de absolvire emis de ANC (Ministerul Muncii și Justiției Sociale și Ministerul Educației Naționale) însoțit de un Supliment descriptiv al certificatului. Aceste certificate, traduse legalizat și apostilate (apostila de la Haga), sunt recunoscute oficial și în țările din Uniunea Europeană. [certificat de absolvire] [supliment certificat]

Durata de pregătire: 150 h, din care: pregătire teoretică 50h și pregătire practică 100h; se extinde pe o perioadă de 2-3 luni.

Preț curs: 950 lei. În preț sunt incluse taxa de pre-înscriere, prețul cursului, suportului de curs electronic și taxa de examinare. Nu se vor aplica alte taxe.

Module

M1.1 Interfața. Deschiderea și salvarea fișierelor
M1.2 Controlul documentelor și al paginilor. Asistenți pentru măsurători și desene
M1.3 Crearea formelor de bază
M1.4 Desenarea cu ajutorul uneltelor pentru linii
M1.5 Tăierea, conturarea și reconturarea obiectelor
M1.6 Lucrul cu Texte
M1.7 Legarea textului la obiecte
M1.8 Controlarea proprietă ților conturului obiectelor
M1.9 Aplicarea umplerilor de culoare
M1.10 Culorile
M2.1 Spațiul de lucru
M2.2 Deschiderea și importul imaginilor
M2.3 Culorile
M2.4 Gestionarea culorilor
M2.5 Ajustările de culori și tonuri
M2.6 Retușarea și transformarea
M2.7 Selectarea și mascarea
M2.8 Straturile
M2.9 Pictura
M2.10 Despre desen
M2.11 Filtrele
M2.12 Textul
M2.13 Salvarea și exportul imaginilor
M2.14 Tipărirea
M2.15 Imaginile Web

Informaţii înscriere

Condiţii de acces: Se pot înscrie absolvenți ai învățământului liceal, cu sau fără diplomă de bacalaureat.

Acte necesare la înscriere:
– carte de identitate (în copie);
– certificat de naștere (în copie);
– certificat de căsătorie (după caz, în copie);
– ultimul act de studii (în copie; după caz: certificat de absolvire liceu, diplomă de Bacalaureat, diplomă de Licență etc.);
– adeverință medicală cu mențiunea apt pentru a urma cursul (în original).

Orar: De obicei după orele 17:00 (se va stabili de comun acord între cursanți, formator și CFP Don Bosco), 2-3 ședințe pe săptămână a câte 2-3 h/ședință.