Cursuri ECDL
-online-

ECDL este un program de pregătire în vederea certificării aptitudinilor de operare pe calculator. Cu ajutorul cursului veţi putea utiliza calculatorul în mod eficient şi productiv indiferent de vârstă sau domeniu de activitate.

Avantaje

Elevii care dețin Permisul ECDL PROFIL BAC își pot echivala proba de Competențe digitale din cadrul Examenului de Bacalaureat Național. Niveluri de competență digitală:
– „utilizator avansat„, pentru candidații care au obținut Permisul ECDL Profil Start BAC
-„utilizator experimentat„, pentru candidații care au obținut Permisul ECDL Profil BAC

– Cadrele didactice din învățământul preuniversitar care dețin Permisul ECDL pot beneficia de credite profesionale transferabile.

– Studenții își pot echivala diverse cursuri de informatică sau birotică cu Permisul ECDL la anumite universități.

– Un CV este 100% complet cu ECDL. Permisul ECDL deschide noi oportunități pentru a obține un loc de muncă mai bun, îmbunătățește perspectivele de promovare în carieră și scade probabilitatea de a pierde o ofertă de serviciu.

Module

Tipuri de certificate

Este certificarea constituită din 4 module separate, ce acoperă competențele și ariile de cunoaștere IT cheie: Utilizarea computerului, Instrumente online, Editare de text, Calcul tabelar

Este certificarea căreia îi corespund 7 module ECDL și care care se constituie din cele patru module ECDL Start, plus trei module adiționale la alegere, astfel încât să se dezvolte și să se certifice competența digitală. Cele 3 module adiționale pot fi alese dintre următoarele module ECDL Intermediar: Prezentări, Baze de date, Web Editing, Image Editing, IT Security, 2D CAD, Computing, Online Collaboration, Digital Marketing.

Se adresează elevilor care, pe lângă dezvoltarea portofoliului personal, doresc să-și echivaleze proba de competențe digitale din cadrul examenului de Bacalaureat.
Permisul ECDL Profil Start Bac se obține în urma promovării a 4 module fixe obligatorii: Utilizarea computerului, Instrumente online, Editare de text și Calcul tabelar.
Permisul ECDL Profil Bac se obține în urma promovării a 6 module fixe obligatorii: Utilizarea computerului, Instrumente online, Editare de text, Calcul tabelar, Baze de date și Prezentări.

Se adresează cadrelor didactice care, deținând acest permis, doresc să beneficieze de oportunitatea obținerii unui număr de credite profesionale transferabile. Permisul ECDL Profil Didactic se obțină în urma promovării a 6 module fize obligatorii: Utilizarea computerului, Instrumente online, Editare de text, Calcul tabelar, Baze de date, Prezentări.

Oricare modul sau combinație de module la alegere din cadrul tuturor modulelor disponibile în funcție de profilul de certificare necesare candidatului.

Oferă cunoștințele necesare certificării la un nivel superior în utilizarea unor aplicații specifice pe modulele: Editare de Text Avansat, Calcul Tabelar Avansat, Baze de Date Avansat, Prezentări Avansat.

Se obține prin promovarea și certificarea oricăror 3 module ECDL Avansat.

Este recomandat de Institutul Bancar Român, sub egida Asociației Române a Băncilor și Băncii Naționale a României și a fost dezvoltat prin gruparea specifică a modulelor ECDL, combinate în acord cu nevoile individuale de lucru în domeniul financiar-bancar. Profilul ECDL Fin Standard cuprinde modulele: Instrumente online, Editare de text, Calcul tabelar și Prezentări. Profilul ECDL Fin Profesional cuprinde modulele: Editare de text, Calcul tabelar Avansat, Prezentări și IT Security.

Informaţii înscriere

Condiţii de acces: Se pot înscrie absolvenți ai învățământului gimnazial.

Acte necesare la înscriere:

– Carte de identitate (în copie)

– Carnet de elev/student/șomer vizat la zi (dacă este cazul) pentru a beneficia de o reducere de 10% (în copie).

Planul de pregătire: Conform programei oficiale publicate aici: Programa ECDL

Durata de pregătire: 50 ore

Orar: De obicei după orele 17:00 sau de dimineață în weekend (se va stabili de comun acord între cursanți, formator și CFP Don Bosco), 2-3 ședințe pe săptămână a câte 2-3 h/ședință sau 3-4h/ședință sâmbătă.

Materiale de curs: Se asigură suport de curs în format electronic și alte materiale pregătite de formatori.

Modalităţi de evaluare: Evaluarea se va face prin chestionar online și lucru cu aplicații pentru fiecare modul. Punctajul minim de promovare a unui modul este de 75%; în cazul în care acesta nu se obține, modulul va fi susținut din nou într-o altă sesiune de examinare.

Preț curs: 850 lei (pentru 6 module) sau 700 lei (pentru 4 module). Elevii beneficiază de 50 lei reducere. În preț sunt incluse taxa de pre-înscriere, prețul cursului, suportului de curs electronic, seria unică de înscriere, taxele de examinare și taxa de eliberare a Permisului ECDL. 

Pre-înscriere și modalități de plată:  Pre-înscrierea se va face la sediul centrului, prin telefon sau e-mail.
Plata taxei se face integral la data începerii cursului sau opțional în două tranșe (jumătate din preț la data începerii cursului, iar cealaltă jumătate în timpul cursului, dar nu mai târziu de 5 zile înainte de data finalizării acestuia). Neachitarea completă a taxei implică imposibilitatea prezentării la examen.

Observații: Persoanele care dețin cunoștințele necesare (prezentate în programă aici) se pot prezenta direct la examinare. Alte detalii – la biroul de înscrieri al Centrului CFP Don Bosco.
Seria de înscriere unică ECDL, odată achiziționată este valabilă pe timp nelimitat. În baza acesteia se vor putea susține oricând examinări pentru modulele ECDL.

Autorizația deținută de CFP Don Bosco: (autorizație)

Site oficial ECDL: http://ecdl.ro

Alte detalii: Aici