Lucrător prin arte combinate

Conceptul de arte combinate reprezinta un set de tehnici de stimulare și dezvoltare personală cu impact asupra psihicului, emoționalului și fizicului beneficiarilor. Tehnicile folosesc ca instrument de intervenţie diverse forme îmbinate ale artei (teatru, mișcare, pictură, muzică, joc).

Lucrătorul prin arte combinate își desfășoară activitatea în diferite tipuri de unități din domeniul asistenței sociale a persoanelor cu nevoi speciale: centre de recuperare și pentru persoane cu handicap, complexe de servicii comunitare, centre de educație integrată, centre de zi pentru copii și adulți. Acesta efectuează, monitorizează și evaluează activități de stimulare, socializare, comunicare și relaționare în vederea obținerii autonomiei personale și sociale.

Despre curs

Tipul programului: Specializare

Certificat obţinut de absolvenți: Certificat de absolvire emis de ANC (Ministerul Muncii și Justiției Sociale și Ministerul Educației Naționale) însoțit de un Supliment descriptiv al certificatului. [certificat de absolvire] [supliment certificat]

Durata de pregătire: 32 h, din care: pregătire teoretică 16h și pregătire practică 16h; se extinde pe o perioadă de 1-2 luni.

Preț curs: 750 lei. În preț sunt incluse taxa de pre-înscriere, prețul cursului, suportului de curs electronic și taxa de examinare. Nu se vor aplica alte taxe.

Module

1 – Monitorizarea evoluției beneficiarului
2 – Pregătirea sesiunilor de lucru
3 – Stimularea/ dezvoltarea prin mișcare
4 – Stimularea/ dezvoltarea prin artă vizuală
5 – Stimularea/ dezvoltarea prin muzică
6 – Stimularea/ dezvoltarea prin teatru și joc

Informaţii înscriere

Condiţii de acces: Se pot înscrie absolvenți ai învățământului liceal, cu sau fără diplomă de bacalaureat.

Acte necesare la înscriere:
– carte de identitate (în copie);
– certificat de naștere (în copie);
– certificat de căsătorie (după caz, în copie);
– ultimul act de studii (în copie; după caz: certificat de absolvire liceu, diplomă de Bacalaureat, diplomă de Licență etc.);
– adeverință medicală cu mențiunea apt pentru a urma cursul (în original).

Orar: De obicei după orele 17:00 (se va stabili de comun acord între cursanți, formator și CFP Don Bosco), 2-3 ședințe pe săptămână a câte 2-3 h/ședință.