Alege cursul potrivit pentru tine!

Alege cursul potrivit pentru tine!

Animator socio-educativ

Persoanele care finalizează acest curs prin certificare, pot accesa locurile de muncă unde se desfășoară activități educative, în centrele sociale sau la firme de profil.

Consilier pentru dezvoltare personală

Consilierul pentru dezvoltare personală facilitează accesul persoanelor la resursele interioare proprii, dezvoltă talentele și potențialul uman  și contribuie la realizarea obiectivelor și aspirațiilor acestora.

Consilier vocațional

Consilierea vocaţională reprezintă un proces pe parcursul căruia orientarea profesională, identificarea unui loc de muncă, angajarea, susţinerea post angajare constituie etape cadru în dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă şi dezvoltare socio-profesională, în sensul „împlinirii vocaţiei personale”.

Educator specializat

Educatorul specializat este membru al unei echipe pluridisciplinare, care asigură servicii de susținere specializată pentru copilul aflat in situație de dificultate în cadrul familiei sale sau aflat în situație de separare de familia sa și pentru care s-a luat o măsură de protecție specială.

Formator

Cursul se adresează persoanelor care doresc să își dezvolte abilități și să dobândească competențele necesare unui bun formator și instrumentele de lucru specifice educației adulților.

Lucrător de tineret

Lucrătorul de tineret încurajează tinerii să se implice în activităţi care să îi ajute să se integreze în societate, facilitează procesul de învăţare informală şi nonformală în rândul tinerilor, dezvoltă oportunităţi de învăţare, contribuie la dezvoltarea politicilor în domeniul tineretului.

Lucrător prin arte combinate

Lucrătorul prin arte combinate își desfășoară activitatea în centre de recuperare și pentru persoane cu handicap, centre de zi pentru copii și adulți. Acesta efectuează activități de stimulare, socializare, comunicare și relaționare în vederea obținerii autonomiei personale și sociale.